Cyklotúra Nivou Moravy (Záhorská nížina)

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°10'15'' E16°59'14''

Devín - Devínska Nová Ves - Devínske Jazero - Vysoká pri Morave - Devínske Jazero - Devínska Nová Ves - Devín (44 km)

Poloha: Záhorská nížina
Región: Bratislavský

Východiskový a cieľový bod: Bratislava-Devín, zastávka SAD, stanica ŽSR (Devínska Nová Ves), parkovisko, okres Bratislava 4
Trasa: Devín - Devínska Nová Ves (4 km) - Devínske Jazero (6 km) - Vysoká pri Morave (13 km) - Devínske Jazero (11 km) - Devínska Nová Ves (6 km) - Devín (4 km) 
Mapa: Bratislava - Podunajsko, mierka 1:100 000 (list 7), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Trasa prakticky bez prevýšenia vedie po príjemných cestách s asfaltovým povrchom. Od hradu Devín až po Vysokú pri Morave sleduje Náučný chodník nivou Moravy a najmä tento úsek je akoby vystrihnutý z návodu pre rodinnú cykloturistiku. Spája totiž relax s pohybom v očarujúcej oblasti lesov a lúk a k tomu sa pridá ešte množstvo informácií o tomto prostredí. 
Celková dĺžka náučného chodníka je 21 km a je na ňom umiestnených 16 informačných tabúľ, oboznamujúcich návštevníkov s prírodnými a historickými zvláštnosťami rieky Morava a lužných lesov.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama