Očití svedkovia 1914 - 1918

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'26'' E17°5'49''

Miesto konania: Bratislava, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Termín konania: 10.6.2015 - 30.9.2015

Typ podujatia: výstava

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 10. júna 2015 o 17.00 h vo výstavných priestoroch Brämerovej kúrie v rámci Týždňa maďarskej kultúry v Bratislave – Viac ako sused.

Výstava „Očití svedkovia“ sprístupňuje po 100 rokoch diela z depozitárov našich múzeí a galérií od frontových maliarov, spätých svojim životom s územím Slovenska. Vojenská propaganda bola dôležitou súčasťou vyvolania a udržovania vojenských nálad tak na fronte ako aj v zázemí. Popri vojnových korešpondentov boli pre tento účel mobilizovaní aj výtvarní umelci, ktorí svojimi dielami mali dokumentovať priebeh vojny. Armádne velenie očakávalo od nich jednak dokumentárne zobrazenie vojnových udalostí, jednak zdôraznenie hrdinskosti bojov a statočnosti vojakov. Prísna cenzúra ani nepripustila iné správy ani obrazové informácie o mimoriadnej krutosti bojov. Umelci mali k jednotlivým témam rôzne prístupy.

V rámci výstavy, ktorá potrvá do 30. septembra 2015, budú sprístupnené diela takých maliarov ako László Mednyánszky, Ferenc Gyurkovits, Eduard Lengyel – Reinfuss alebo Elimír Halász – Hradil.

Zdroj: SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Web: www.snm.sk