Slovakia Cantat 2016

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'55'' E17°6'28''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 21.4.2016 - 24.4.2016

Typ podujatia: TOP podujatie, hudobný festival

Medzinárodný festival pre spevácke zbory a orchestre Slovakia Cantat sa bude v Bratislave konať v dňoch 21. - 24. apríla 2016.

Súťaž pre detské, mládežnícke a dospelé zbory a pre orchestre má za cieľ obnovu tradície stretávania sa speváckych zborov a orchestrov v Bratislave.

Zdroj: Bratislava Music Agency

Web: www.choral-music.sk