Kostol sv. Kríža - Hamuliakovo

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Senec, Hamuliakovo

GPS: N48°2'7'' E17°15'0''

Najvýznamnejšou cirkevnou pamiatkou najzápadnejšej časti Žitného ostrova je rímskokatolícky Kostol sv. Kríža z 13. storočia.

Patrí medzi najvýznamnejšie tehlové románske stavby sakrálnej architektúry na Slovensku. Jeho súčasná podoba je výsledkom viacerých úprav v období baroka a  tiež v 19. a 20. storočí.  

Unikátna je najmä maliarska fresková výzdoba z druhej polovice 14. storočia. Ide o gotické nástenné maľby s motívmi starých cirkevných symbolov.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama