Divadelná tvár Ľudovíta Štúra

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'25'' E17°6'46''

Miesto konania: Bratislava, Slovenské národné múzeum

Termín konania: 22.10.2015 - 28.2.2016

Typ podujatia: výstava

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom pripravili unikátnu výstavu Divadelná tvár Ľudovíta Štúra venovanú divadelnej podobe Ľudovíta Štúra na javiskách slovenských divadiel a jeho úlohe pri formovaní slovenského ochotníckeho divadla.

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 22. októbra o 17.00 h za prítomnosti tvorcov niektorých inscenácií. Otvorí ju režisér Roman Polák. Reprezentatívna retrospektívna výstava

Divadelná tvár Ľudovíta Štúra prenáša Ľudovíta Štúra „z javiska“ dejín na „dosky, ktoré znamenajú svet“ a stavia ho do zorného uhla slovenských teatrológov. V dvoch pozoruhodných tematických okruhoch sa zrkadlí Štúrov vzťah k dráme a ochotníckemu divadlu a jeho nová podoba na javiskách slovenských profesionálnych divadiel. Štúr ako rockový spevák, ako vodca revolúcie, ako zamilovaný mladík, ako utrápený starnúci muž, ako dirigent malej spevohry či rozhnevaný búrlivák. Na slovenských javiskách bojoval perom i mečom, nadšene prednášal o spoločenských zmenách, zvádzal hneď niekoľko žien naraz, rozdával rady priateľom i nepriateľom, dirigoval malý orchester.

Javiskový obraz Ľudovíta Štúra ožíva teraz v Slovenskom národnom múzeu prostredníctvom výpravných panelov, fotografií a artefaktov z inscenácií, ale aj pomocou hudby i obrazu. Návštevníkom sa ponúka jedinečná možnosť sledovať nové „predstavenie“, v ktorom hlavnú úlohu dostal Ľudovít Štúr. „Všetky vystavované inscenácie dokazujú, že Štúr nepochybne patrí k osobnostiam, ktorých život a dielo bolo hodné scénicky spracovať. Je pozoruhodné, že viaceré inscenácie nabúrali zaužívané kultúrne kódy a mýty o štúrovcoch a v provokujúcich interpretáciách snímali nielen Štúra, ale aj iných národných dejateľov z piedestálu hrdinov“, dodáva kurátorka výstavy, Juliana Beňová, vedúca Centra výskumu divadla Divadelného ústavu.

Zdroj: Slovenské národné múzeum, Bratislava

Web: www.snm.sk