BLAF / Bratislava Art Festival

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'55'' E17°6'28''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 8.10.2015 - 11.10.2015

Typ podujatia: iné podujatie

Bratislava Art festival – BLAF je festival vizuálneho umenia, na ktorom môže návštevník zažiť, pochopiť, vnímať a diskutovať o umení.

Témou tohto ročníka festivalu BLAF je "symbolický kapitál" - terminus technicus, spájajúci sa s menom francúzskeho sociológa Pierra Bourdieua.

Termín ustanovil pri skúmaní pôvodu nerovností v spoločnosti. Môžeme ho rozdeliť na kultúrny a sociálny kapitál, pričom kultúrny zahŕňa všetky predpoklady jedinca, vedúce k dosiahnutiu určitého sociálneho statusu. Súčasní umelci sa popri aktívnej umeleckej tvorbe zväčša v rovnakej miere venujú aj rozvíjaniu svojho symbolického kapitálu, ktorého odrazom je spravidla kvalitné CV.

Čo je reputation based economy, ako by mal umelec zušľachťovať svoje symbolické imanie, prečo je to dôležité a jestvuje dnes popri tom všetkom umenie ešte aj mimo umelcovho CV?

Odpovede na tieto a iné otázky budú obsahom Bratislava Art Festival - BLAF, od 8. do 11. októbra 2015.

Web: www.blaf.sk