Bazilika sv. Mikuláša - Trnava

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Trnava, Trnava

GPS: N48°22'44'' E17°35'30''

Na Námestí sv. Mikuláša v Trnave stojí na mieste románskeho kostolíka zo 14. storočia (v priestore najstaršieho osídlenia) významná gotická pamiatka - farská Bazilika sv. Mikuláša. V rokoch 1543 až 1820 bola katedrálnym chrámom ostrihomského arcibiskupa.

Bazilika sv. Mikuláša je trojloďovou bazilikou, postavenou v neskorogotickom štýle v tzv. podunajskom slohu. Stavba s celkovou dĺžkou 60 m, šírkou 31 m a výškou hlavnej lode 18 m je svojim presbytériom orientovaná k východu.

Pôvodný čistý gotický charakter kostol stratil v rokoch 1618 až 1630, keď kardinál Peter Pázmány inicioval rozšírenie gotického trojlodia chrámu o bočné barokové kaplnky, výmenu dlažby, lavíc a kazateľnice. Zároveň bol v tomto období postavený barokový chór s organom, niekoľko nových oltárov a zmenila sa aj vonkajšia silueta kostola.

V rokoch 1739 až 1741 k jeho severnej časti pristavali osembokú barokovú kaplnku, v ktorej sa nachádza obraz žehnajúcej Panny Márie známej ako „milostivá trnavská Panna Mária“.

Bazilika sv. Mikuláša nie je len farským kostolom, ale aj centrom nábožensko-kultúrneho diania mesta. Preslávila sa aj medzinárodným festivalom organovej hudby pod názvom Trnavské organové dni, ktoré sa tu konajú každoročne na prelome augusta a septembra.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama