Západoslovenské múzeum v Trnave

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Trnava, Trnava

GPS: N48°22'31'' E17°35'34''

Múzeum sídli v niekdajšom klariskom kláštore z 13. storočia s bohatou štukovou a reliéfnou výzdobu Oratória. Počas 2. svetovej vojny sa v ňom skrývali americkí letci. Okrem stálych expozícií môžu návštevníci vidieť ročne až 20 nových výstav na výstavnej ploche vyše 2500 m2, múzeum spravuje aj Oláhov seminár a Dom hudby.

ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM V TRNAVE - HLAVNÁ BUDOVA

Kampanologická expozícia - kolekcia 30 zvonov z celého Slovenska, najstarší pochádza z roku 1491.

Umelecké remeslo v Číne a Japonsku

Archeológia - expozícia obsahuje okrem iného fragment čelovej kosti neandertálskej ženy spred asi 45 000 rokov.

Dejiny mesta Trnava

Gotické mesto - Trnavu už v 13. storočí obkolesovali hradby, v 14. a 15. storočí patrila medzi najväčšie mestá strednej Európy.

Ľudový odev na Západnom Slovensku - svadobný, pracovný, detský, slávnostný, katolícky, evanjelický odev, ako aj rôzne odevné súčiastky.

Ľudová úžitková hrnčina - môžete porovnať výrobky najvychýrenejších hrnčiarskych dielní zo Slovenska.

Prírodné vedy - zbierkový fond je zameraný na región západného Slovenska. Výstava z oblasti fauny, flóry a geológie Malých Karpát je úspešná u návštevníkov všetkých vekových kategórií.

Krása zašlých čias - expozícia ponúka návštevníkom prehliadku interiérov s historickým nábytkom a doplnkami, od obdobia klasicizmu až po secesiu. 

DOM HUDBY MIKULÁŠA SCHNEIDERA-TRNAVSKÉHO

Chronostikon na priečelí budovy vypovedá o tom, že počas tureckých vojen v ňom ukrývali uhorskú kráľovskú korunu.

Expozícia Mikuláša Schneidera Trnavského je venovaná životu a dielu hudobného skladateľa.

Expozícia Dejiny Cirkevného hudobného spolku, ktorý bol v Trnave založený v roku 1833, mapuje aj dejiny trnavského hudobného života 19. storočia.

Expozícia Dvorana slávy Dobra je venovaná americkému národnému hudobnému nástroju - gitare Dobro a jej tvorcovi Jánovi Dopjerovi (John Dopyera), teší sa mimoriadnej pozornosti najmä počas konania medzinárodného festivalu Dobrofest.  

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY - OLÁHOV SEMINÁR

V renesančnej budove bývalého teologického kolégia, ktoré založil arcibiskup Mikuláš Oláh, môžete vidieť výstavy orientované na knižnú kultúru, ilustráciu, historické a súčasné tlače, kníhtlačiarne. Na poschodí je inštalovaná expozícia venovaná životu a dielu známeho trnavského sochára a medailéra Williama Schiffera.

Zdroj: Západoslovenské múzeum v Trnave