Mestské opevnenie v Trnave

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Trnava, Trnava

GPS: N48°22'46'' E17°35'33''

Opevnenie mesta Trnavy patrí medzi najstaršie stredoveké opevnenia slovenských miest. Vymedzenou plochou 56 ha sa mesto Trnava v 13. storočí zaradilo medzi najväčšie mestá v Európe.


Výstavbu mestského opevnenia v Trnave si vyžiadal obrovský rozvoj mesta. V čase jeho vzniku šlo pravdepodobne o jedno z najväčších opevnení v Uhorsku. Má takmer pravidelný obdĺžnikový tvar s rozmermi asi 800 x 700 metrov. Toto opevnenie vymedzovalo plochu 56 ha, ktorou sa Trnava v 13. storočí zaradila medzi najväčšie mestá v strednej Európe.

Výstavba opevnenia začala v 13. storočí a prebiehala vo viacerých etapách, postupne boli vybudované hradby, brány a systém vodnej obrany. Trnavské opevnenie bolo prechodným typom medzi starými drevozemnými valmi a stredovekými murovanými hradbami. V prvej fáze boli vybudované drevozemné valy a veže, ktorých takmer dva metre hrubé steny z pálených tehál neboli omietané, ale upravené tzv. škárovaním. Ku každej zo štyroch mestských brán viedol most ponad vodnú priekopu. Vždy dve protiľahlé brány spájala cesta vedúca naprieč celým mestom.

V 13. a v 14. storočí nahrádzali pôvodné valy tehlovými múrmi z pálených tehál, ktoré sa omietali celoplošne. V 15.-16. storočí pred Dolnou a Hornou bránou vybudovali pre ich dokonalejšiu ochranu pravouhlé barbakany. V 18. storočí zanikla obranná funkcia hradieb. K ich vnútornej stene začali pribudovávať menšie objekty, alebo hradby rozoberať ako stavebný materiál. V 19. storočí boli zbúrané mestské brány pre potreby komunikácií. Napriek mnohým zásahom sa dodnes zachovala pomerne veľká časť opevnenia.

Zdroj: Mesto Trnava