Obwarowania miejskie w Trnawie

Lokalizacja: Trnavský kraj, okres Trnava, Trnava

GPS: N48°22'46'' E17°35'33''

Obwarowania miejskie Trnawy należą do najstarszych średniowiecznych fortyfikacji miejskich  na Słowacji. Dzięki znajdującej się w ich wnętrzu przestrzeni o wielkości 56 ha, Trnawa w XIII wieku należała do grona największych miast w ówczesnej Europie.

Niebywały jak na tamte czasy rozwój miasta miał ogromny wpływ na wybudowanie fortyfikacji miejskich w Trnawie. W czasie ich budowy chodziło prawdopodobnie o jedno z największych obwarowań w Królestwie Węgierskim. Jego rzut zbliżony jest do prostokąta o wymiarach 800 x 700 metrów. W jego wnętrzu znajdowała się przestrzeń o powierzchni 56 ha, co w XIII wiekuczyniło z Trnawy jedno z największych miast Europy Środkowej. 

Budowa obwarowań miejskich rozpoczeła się w XII wieku i odbywała się w kilku etapach,  stopniowo wzniesiono mury, bramy i fosę wodną. Jeżeli chodzi o stronę konstrukcyjną, fortyfikacja trnawska stanowiła typ przejściowy pomiędzy drewniano-ziemnym wałem i średniowiecznymi obwarowaniami murowanymi. W pierwszym etapie budowy powstały wały z drewna i ziemi oraz wieże, których ściany, zbudowane z cegły palonej o grubości prawie dwóch metrów nie były otynkowane, tylko obrobione metodą tzw.uszczelniania. Do każdej z czterech bram miejskich prowadził most nad fosą wodną. Dwie przeciwległe bramy łączyła droga prowadząca w poprzek przez całe miasto.

W XIII i XIV wieku pierwotne wały ziemne zostały zastąpione murami z palonych cegieł, które zostały w całości otynkowane. W XV i XVI wieku przed Dolną i Górną Bramą wzniesiono, w celu stworzenia bardziej efektywnego sytemu obrony miasta, barbakany na rzucie prostokąta. W XVIII wieku mury przestały pełnić funkcję obronną. Od strony wewnętrznej murów dobudowywano mniejsze obiekty lub przystąpiono do rozbiórki murów, uzyskując w ten sposób materiał budowlany. W XIX wieku w celu poszerzenia tras komunikacyjnych zburzono bramy miejskie. Pomimo licznych przeróbek, do dnia dzisiejszego zachowała się stosunkowo duża część obwarowań miejskich.

Źródło: Mesto Trnava