Malým Rímom (Trnava)

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Trnava, Trnava

GPS: N48°22'49'' E17°35'16''

Východiskový a cieľový bod: Trojičné námestie
Trasa: Trojičné námestie - Námestie sv. Mikuláša - Univerzitné námestie - Trojičné námestie

Prechádzka po historickom centre Trnavy sa môže začať na ústrednom Trojičnom námestí, ktoré je tradičným miestom stretnutí Trnavčanov. Dominantou námestia i celého mesta je mestská veža z roku 1574. V strede Trojičného námestia stojí barokové súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1695 a okolo neho niekoľko renesančných meštianskych domov.

Neďalekému Námestiu sv. Mikuláša dominuje významná gotická pamiatka - Bazilika sv. Mikuláša, v rokoch 1543 až 1820 katedrálny chrám ostrihomského arcibiskupa. Jeho skvostom je obraz žehnajúcej Panny Márie známej ako „milostivá trnavská Panna Mária“.

Od baziliky možno pokračovať k univerzitnému Katedrálnemu chrámu sv. Jána Krstiteľa, v interiéri ktorého zaujme nádherný drevený hlavný oltár z roku 1640. Pozoruhodným renesančným objektom je aj neďaleká budova bývalého Oláhovho seminára - súčasť areálu vzácnych univerzitných budov, okolo ktorých prejdeme opäť na Trojičné námestie.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA