Muzeum Zachodniosłowackie w Trnawie

Lokalizacja: Trnavský kraj, okres Trnava, Trnava

GPS: N48°22'31'' E17°35'34''

Muzeum ma siedzibę w dawnym klasztorze klarysek z XIII wieku, gdzie możemy podziwiać bogate dekoracje stiukowe oraz reliefy w oratorium. W czasie II wojny światowej ukrywali się tutaj amerykańscy lotnicy. Oprócz stałych ekspozycji zwiedzający mogą oglądać co roku aż 20 nowych wystaw na powierzchni ponad 2500 m2, muzeum ma pod zarządem również Seminarium Oláha oraz Dom muzyki.

MUZEUM ZACHODNIOSŁOWACKIE W TRNAWIE – BUDYNEK GŁÓWNY

Ekspozycja kampanologiczna - kolekcja 30 dzwonów z całej Słowacji, najstarsze z nich pochodzą z 1491 roku.

Rzemiosła artystyczne w Chinach i Japonii

Archeologia – ekspozycja obejmuje między innymi fragment kości czołowej kobiety neandertalskiej sprzed około 45 000 lat.

Dzieje miasta Trnawy

Miasto gotyckie – Trnawa już w XIII wieku otoczona była obwarowaniami, w XIV i XV wieku należała do największych miast Europy Środkowej.

Ubiór ludowy na Słowacji zachodniej - weselny, roboczy, dziecięcy, uroczysty, katolicki, ewangelicki, jak również różne akcesoria.

Ludowe garncarstwo użytkowe – można tutaj porównać wyroby najsłynniejszych warsztatów garncarskich ze Słowacji.

Nauki przyrodnicze – zbiory zorientowane są ma prezentację regionu zachodniej Słowacji. Wystawa poświęcona tematyce fauny, flory i geologii Małych Karpat cieszy się powodzeniem u zwiedzających w każdym wieku.

Piękno minionych czasów – ekspozycja pokazuje zwiedzającym wnętrza z historycznym umeblowaniem i akcesoriami, od okresu klasycyzmu aż po secesję. 

DOM MUZYKI MIKULÁŠ'A SCHNEIDER-TRNAVSKÝ'EGO

Chronostychom widniejący na froncie budynku mówi o tom, że w czasie wojen tureckich ukrywano tutaj węgierską koronę królewską.

Ekspozycja Mikuláš'a Schneider-Trnavský'ego poświęcona jest życiu i twórczości tego kompozytora.

Ekspozycja Dzieje Kościelnego Towarzystwa Muzycznego, które zostało założone w Trnawie w 1833 roku, dokumentuje również historię życia muzycznego w Trnawie w XIX wieku.

Ekspozycja Sala Chwały Dobra (Dvorana slávy Dobra) poświęcona jest amerykańskiemu narodowemu instrumentowi muzycznemu - gitarze Dobro oraz jej twórcy Johnowi Dopyerze i cieszy się szczególną uwagą w szczególności w czasie międzynarodowego festiwalu Dobrofest.

MUZEUM KULTURY KSIĄŻKOWEJ – SEMINARIUM OLÁHA

W renesansowym budynku byłego kolegium teologicznego założonego przez arcybiskupa Mikołaja Oláha można oglądać wystawy poświęcone kulturze książkowej, ilustracjidrukom historycznym i współczesnymdrukarniom książek. Na piętrze została zainstalowana ekspozycja poświęcona życiu i twórczości znanego trnawskiego rzeźbiarza i medaliera -  Williama Schiffera.

Źródło: Západoslovenské múzeum v Trnave