Bazylika Św. Mikołaja - Trnava

Lokalizacja: Trnavský kraj, okres Trnava, Trnava

GPS: N48°22'44'' E17°35'30''

Na rynku Św. Mikołaja w Trnawie znajduje się, powstały na miejscu romańskiego kościoła (na miejscu najstarszego osadnictwa), cenny XIV wieczny zabytek gotycki – parafialna Bazylika Św. Mikołaja. W latach 1543 - 1820 była ona świątynią katedralną arcybiskupa ostrzyhomskiego.

Bazylika Św. Mikołaja jest trójnawową bazyliką zbudowaną w tzw. stylu podunajskim. Budynek z prezbiterium o całkowitej długości 60 m, szerokości 31 m oraz wysokości nawy głównej 18 m jest zorientowany na wschód.

Pierwotny czysto gotycki charakter utracił on w latach 1618 - 1630, kiedy kardynał Peter Pázmány inicjował poszerzenie trzech gotyckich naw kościoła o boczne kaplice barokowe, wymianę płyt podłogowych, ław oraz ambony. W okresie tym zbudowano również barokowy chór z organami oraz kilka nowych ołtarzy. Zewnętrzny wygląd kościoła również uległ zmianie.

W latach 1739 - 1741 do północnej części dobudowano barokową ośmioboczną kaplicę, w której znajduje się obraz błogosławionej Matki Bożej znany jako „łaskawa Matka Boska Trnawska“. 

Bazylika Św. Mikołaja jest nie tylko kościołem parafialnym, lecz także stanowi centrum życia religijno-kulturalnego miasta. Znana jest ona również dzięki międzynarodowemu festiwalowi muzyki organowej pod nazwą Trnawskie Dni Organowe (Trnavské organové dni), które odbywają się na przełomie sierpnia i września.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama