Zaujatí krásou. Päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii.

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'45'' E17°6'26''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 8.11.2013 - 2.3.2014

Typ podujatia: výstava

Výstavný projekt v Esterházyho paláci v Bratislave sa zameriava na obraz života na Slovensku sprostredkovaný dobovou dokumentárnou fotografiou – vecné a reálne obrazy zo života, tzv. Poézia všedného dňa. Výstava sa koná od 7. novembra 2013 do 2. februára 2014 v rámci festivalu Mesiac fotografie 2013.

Výstavný projekt sa nezameria na predvedenie vývoja slovenskej fotografie v 50. rokoch, ale na obraz života na Slovensku, sprostredkovaný dobovou dokumentárnou fotografiou. V 50 rokoch fotografi intenzívne hľadali neoficiálne varianty oficiálnych tém – vecné a reálne obrazy zo života vrchárov, objavovali sa zábery zo života spoločensky marginalizovaných komunít napr. Cigánov, rehoľných rádov, osobitne sa vyhľadávali miesta a príležitosti, kedy sa pracujúci uvoľnovali z povinnej radosti, ktorú museli prejaviť na manifestáciách a slávnostných sprievodoch. Prvá vlna čiastočného vytriezvenia z komunistickej utopie vyvrcholila koncom 50-tych rokov. Fotografiu ovládla tzv. Poézia všedného dňa. Najviac sa presadzovali dokumentaristi Karol Kállay, Kamil Vyskočil, Anton Šmotlák, Jozef Nový, Igor Grossman a ďalší, ale aj fotografi nastupujúcej mladej generácie Ján Cifra, Juraj Šajmovič, Miro Gregor, Alexander Strelinger a ďalší. Mimo hlavného prudu sa objavili osobité minimalisticko-seriálne fotografické kompozície Ladislava Csádera.

Zdroj: SNG Bratislava

Web: www.sng.sk

Videogaléria