Vojdite do herného sveta - HIDDEN LEVEL

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°10'39'' E17°9'30''

Miesto konania: Bratislava, Galéria SPP

Termín konania: 2.9.2015 - 28.9.2015

Typ podujatia: výstava

Chcete sa vydať do vnútra obrovského blikajúceho hracieho automatu plného gravitačných jám, kozmických rakiet, xenónov a obrovských lebečných kostí alebo sveta arkádových hier? Navštívte Galériu SPP v Bratislave, kde môžete vidieť diela mladého českého výtvarníka Petra Bařinku. Výstava s názvom HIDDEN LEVEL bude prebiehať od 2. septembra a potrvá do 28. septembra 2015.

Autor povyšuje estetiku raných videohier na vysokú hru vzťahov medzi umením, virtualitou a reálnym životom. Vystavené diela predstavujú imagináciu herných svetov, ktorých rôzne situácie odrážajú často krutú skúsenosť.

Veľmi zaujímavá technika tvorby vystavených diel zahŕňa spontánnu kresbu, ktorú následne autor vyšíva vlnou a pretiera hrubou vrstvou farby. Tým vzniká výnimočná reliéfna maľba, ktorá divákov pohlcuje do autorovho vnútorného, imaginárneho sveta. Vyšívanie predstavuje paralelu s vektormi grafického počítačového programu.

Súčasťou výstavy Petra Bařinku sú aj inštalácie z cyklu jeho najnovších prác. V nich autor buduje trojrozmerné objekty z jemných materiálov ako vlna, ktorou v priestore „kreslí“ štruktúry objektov.

Petr Bařinka sa narodil v roku 1979 vČeskej republike, v meste Zlín. Od roku 2000 absolvoval štúdium na Vysokej škole Umeleckopriemys­lovej v Prahe. Počas sedemročného štúdia sa zúčastnil stáže v sochárskom ateliéri na Akadémii umenia v Aténach a pôsobil v dvoch ateliéroch. Veľký vplyv na jeho tvorbu mal profesor Jiří Šalamoun (ateliér ilustrácie a grafiky) ako aj profesor Kurt Gebauer (ateliér sochárstva). Postgraduálne štúdium absolvoval v ateliéri maľby u profesora Ivana Csudaia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 2009 a 2015 získal za svoje diela prestížne ocenenia. V Čechách a na Slovensku mal desiatky samostatných výstav, v skupinových výstavách boli jeho diela súčasťou expozícií aj v Rakúsku či Nemecku.

Zdroj: Galéria SPP Bratislava

Web: www.spp.sk