Národný park Muránska planina

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Revúca, Muráň

GPS: N48°46'20'' E20°1'17''

Národný park Muránska planina s divokou horskou krasovou krajinou a minimálnymi zásahmi človeka sa nachádza na rozhraní stredného a východného Slovenska. Na vysokom brale stoja legendami opradené zrúcaniny hradu Muráň.

Národný park Muránska planina vyhlásili v roku 1997 na ploche cca 203 ha, s ochranným pásmom 217 ha. Správa národného parku Muránska planina sídli v meste Revúca. Na jeho území sa nachádza množstvo krasových prameňov, ponorov a vyvieračiek, viac ako 300 jaskýň a 15 priepastí. Jej reliéf spestrujú závrty, škrapy, kaňony, skalné veže a skalné okná. Nachádza sa tu najnižšie položená kosodrevina na Slovensku (rastie v nadmorskej výške 750 m n.m.). Prevažujú tu lesy od dubín cez bučiny a jedľové bučiny až po vysokohorské smrečiny.

Rastie tu okolo 1 400 druhov vyšších rastlín. Najvýznamnejšou rastlinou územia je lykovec muránsky (Daphne arbuscula) – endemit a treťohorný relikt Muránskej planiny. Prirodzene sa tu vyskytujú veľké šelmy – vlk obyčajný (Canis lupus), medveď hnedý (Ursus arctos) a rys ostrovid (Lynx lynx).

Východiskom pre turistiku sú obce Tisovec, Muráň a Červená Skala, medzi atraktívne východiskové miesta pre turistov patria aj Závadka nad Hronom a sedlo Zbojská.

Zdroj: DAJAMA, Správa NP Muránska planina

Web: Národný park Muránska planina