Revúca

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Revúca, Revúca

GPS: N48°41'1'' E20°6'52''

REVÚCA sa nachádza na území Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý patrí svojou rozlohou k najväčším krajom na Slovensku.

Mestečko REVÚCA, leží obklopené krásnou prírodou Národného parku Muránska planina, Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny, v hornej časti stredného Gemera, čím vytvára vhodné podmienky pre turistiku a celoročný pobyt v prírode. V meste sa každoročne v priebehu celého roka organizuje množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí. Najvýznamnejšie z nich sú: Dni mesta Revúca, Zochova divadelná Revúca, Kukučínova Revúca, Revúcky jarmok, Revúcke augustové koncerty, Revúcke Vianočné trhy.

HISTÓRIA

Najstaršia zachovaná písomná zmienka o Revúcej je z roku 1357. Tureckými nájazdmi bola v roku 1556 spustošená. Ako mesto sa po prvýkrát spomína v roku 1557 v urbáre Muránskeho panstva. V roku 1808 v meste založili Muránsku úniu, prvú účastinnú spoločnosť v Uhorsku, podnikajúcu v železiarstve. V 60. a 70. rokoch 19. storočia sa Revúca stala jedným z centier slovenského národného a kultúrneho života. Takmer rok pred Maticou slovenskou, 16. septembra 1862, tu bolo založené Slovenské ev. a. v. gymnázium. Prvá úplná slovenská stredná škola v celej histórii Slovákov (až do roku 1918), na ktorej sa vo všetkých predmetoch vyučovalo a od roku 1868 aj maturovalo v materinskom jazyku.

PAMIATKY

V druhej polovici 15. storočia tu bol postavený rímskokatolícky neskorogotický kostol svätého Vavrinca diakonaEvanjelický klasicistický tolerančný kostol bol postavený v rokoch 1784 – 1785. Najznámejšou pamiatkou v meste je rokoková kúria z 18. storočia, kde bolo zriadené Prvé slovenské gymnázium, ktorého budova dnes slúži ako múzeum. Ďalšími pamiatkami sú budova mestskej radnice postavená v klasicistickom slohu v roku 1819, neoklasicistická dvojpodlažná budova mestský hostinec postavená v roku 1877, evanjelická fara, na ktorej je pamätná tabuľa venovaná evanjelickému kňazovi Samuelovi Reussovi, zakladateľovi národopisu, meštiansky prízemný dom z 2. polovice 19. storočia, meštiansky nárožný dom, Nandrássyho dom a iné.

TIP NA VÝLET

Revúca je dobrým východiskom pre letné a zimné turistické trasy do prírody s bohatou faunov a flórou, výstupom na Kohút (1409 m n. m.), Stolické vrchy, Revúcku vrchovinu a Národný park Muránska planina s povestným bralom Cigánka.

Zdroj: MsÚ, odd. Regionálneho rozvoja a cestovného ruchu