Evanjelický kostol - Kraskovo

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, Kraskovo

GPS: N48°29'55'' E19°59'20''

Najvýznamnejšou dominantou a pýchou obce Kraskovo je starobylý ranogotický evanjelický kostol postavený na mieste staršieho kostola z 13. storočia potvrdeného archeologickým výskumom.

Na stenách jeho presbytéria a na severnej stene lode sa zachovali gotické nástenné maľby zo 14. storočia. Kostol v 15. storočí opevnili múrom a prestavali. V roku 1555 ho poškodili Turci, avšak v rokoch 1814 a 1906 ho postupne reštaurovali. Naposledy boli kraskovské maľby, medzi ktorými vyniká tzv. ladislavská legenda, kompletne reštaurované v roku 1985, rovnako aj mobiliár.

Renesančný oltár a kazateľnica s bohatou drevorezbou z roku 1668 sú dielom toho istého majstra. Drevený maľovaný chór je z roku 1669. Drevený kazetový strop z roku 1758 s ľudovou maľbou prispôsobili fragmentom staršieho renesančného stropu z roku 1562. Kamenná krstiteľnica s románskymi prvkami pochádza z konca 13. storočia a klasicistický organ z roku 1818. Po reformácii sa stal evanjelickým kostolom a ostal ním dodnes. V jeho areáli stojí aj drevená renesančná zvonica zrubovej konštrukcie z roku 1657.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama