Novohradský geopark

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Lučenec, Fiľakovo

GPS: N48°16'19'' E19°49'27''

Novohrad-Nógrád globálny geopark UNESCO je prvým medzinárodným geoparkom európskej i globálnej siete geoparkov UNESCO. Predstavuje územie bohaté na jedinečné geologické a prírodné hodnoty, kultúrno-historické dedičstvo, ľudové tradície, modernú kultúru či gastronómiu.

Riadiaci výbor organizácie UNESCO 27. marca 2010 vo francúzskom Luberone prijal Novohrad-Nógrád globálny geopark UNESCO za 38. člena Európskej siete geoparkov a v apríli 2010 na konferencii Svetovej siete geoparkov v Malajzii za jej 67. člena ako prvý medzinárodný geopark na svete. Geopark je od roku 2016 aj národným geoparkom Slovenskej republiky, zaradeným do Siete geoparkov SR.

Novohrad-Nógrád globálny geopark UNESCO sa rozprestiera na ploche 1 619 km2, z toho 336 km2 je na slovenskom území. Na maďarskej strane zaberá plochu 1 251 km2. Zahŕňa územie 28 obcí na slovenskej strane (južné časti okresov Rimavská Sobota, Lučenec a Veľký Krtíš) a 64 obcí na maďarskej strane (severná časť Novohradskej župy).

Na Slovensku sa geopark rozprestiera na území okresov Lučenec (mesto Fiľakovo a obce Belina, Biskupice, Čakanovce, Čamovce, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Kalonda, Mučín, Pleš, Prša, Radzovce, Rapovce, Ratka, Šiatorská Bukovinka, Šurice, Šíd, Trebeľovce) a Rimavská Sobota (obce Blhovce, Dubno, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Nová Bašta, Petrovce, Stará Bašta, Studená, Tajchy, Večelkov). Na území Maďarska zahŕňa Novohrad-Nógrád globálny geopark UNESCO 64 obcí s celkovo 167 lokalitami. Vďaka relatívne mladému geologickému veku, ako aj veľkej rozmanitosti je možné miestne vulkanické štruktúry vhodne využiť nielen na vedecký výskum, ale aj na náučné účely pre širší okruh záujemcov.

Na území geoparku sa nachádzajú Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina a Chránené územie TK Karancs Medves. Cerová vrchovina je ojedinelým geologickým zemím. Vzácnosťou tejto lokality bola prítomnosť hnedého uhlia, ktoré tu ťažili do roku 1948. Nachádza sa na juhu stredného Slovenska v okresoch Rimavská Sobota a Lučenec. Na juhu ju ohraničuje štátna hranica s Maďarskou republikou, zo severu tvoria jej hranice Rimavská a Lučenecká kotlina. V zmysle orografického členenia je súčasťou Matransko-slanskej oblasti.

Medzi najvýznamnejšie slovenské lokality geoparku patria Fiľakovský hrad, Národná prírodná rezervácia Šomoška s hradom Šomoška, kamenným vodopádom a kamenným morom, Národná prírodná rezervácia Pohanský hrad, Národná prírodná rezervácia Ragač, Prírodná rezervácia Hajnáčsky hradný vrch, Prírodná rezervácia Steblová skala, Prírodná pamiatka Soví hrad, Ebeczkého jaskyňa, viaceré bývalé lávové prúdy a pokrovy, zvyšky veľkých kráterov a mnohé ďalšie geologické, prírodné a kultúrno-historické lokality. V maďarskej časti územia sa nachádza lokalita Ipolytarnóc známa najbohatším náleziskom treťohorných skamenelín na svete.

Web: Novohradský geopark

Videogaléria