Hrady v Gemeri-Malohonte

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

GPS: N48°23'3'' E20°1'18''

Miesto konania: Rimavská Sobota, Gemersko-malohontské múzeum

Termín konania: 13.10.2015 - 31.1.2016

Typ podujatia: výstava

Gemersko-malohontské múzeum Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Hrady v Gemeri-Malohonte, ktorá sa uskutoční 13. októbra 2015 o 10:00 h v jeho priestoroch, v Rimavskej Sobote.

Hrady a hradné ruiny dodnes priťahujú pozornosť širokej verejnosti. Hradné zrúcaniny sú neodolateľným lákadlom, cibriacim predstavivosť a obrazotvornosť, jednak o výzore samotného hradu, ako aj o spôsobe života na stredovekom hrade.

V župe Gemer–Malohont je evidovaných celkom 37 opevnených sídiel - hradov a hrádkov. Na výstave sú prezentované archeologické nálezy z týchto hradov: Hodejov – Várhegy, Hajnáčka, Gemer – komitátny hrad, Jelšava – Hradovisko, Jestice – Várhegy, Muráň, Nižný Skálnik – Maginhrad, Rimavská Seč, Rimavská Sobota – Turecký hrad, Širkovce – Kapla, Veľký Blh a Tornaľa – Csonkavár.

Gemersko–malohontské hrady sú pomerne málo známe. V mnohých prípadoch, kvôli absencii pamiatkových výskumov nie je známy druh, rozsah a dispozícia opevnenia. Všetky hrady v Gemeri - Malohonte, okrem hradu Krásna Hôrka, sú zachované v ruinoznom stave (napr. Muráň, Veľký Blh, Hajnáčka). Nezriedka po hrade nie sú zachované žiadne nadzemné konštrukcie (múry), len rôzne „prepadliny“ (stopy po zaniknutých objektoch) a rôzne terénne vlny, ktoré dávajú tušiť kde sa hradný areál rozprestieral (Širkovce – Kapla, Gemer – Várhegy). V niektorých prípadoch nie je celkom známe ani presné miesto lokalizácie hradu (Rimavská Seč).
Znalosti o gemersko–malohontských hradoch sú nedostatočné, nakoľko základnou metódou poznávania hradných zrúcanín je archeologický výskum. Archeologický výskum bol vykonaný len na niektorých hradoch, aj to zvyčajne len vo forme jedno až dvojsezónneho zisťovacieho výskumu. Z tohto dôvodu sú naše znalosti o hradoch v Gemeri–Malohonte obmedzené a neúplné. Aj napriek tomu sprístupnená výstava sumarizuje doterajšie výsledky archeologického a historického bádania o hradoch v Gemeri–Malohonte, predstavuje pôdorys hradov s predpokladaným rozsahom hradného areálu, oboznamuje návštevníka s eventuálnymi historickými fotografiami a pohľadnicami, ale aj so súčasným stavom hradu. Výstava potrvá do 31. januára 2016.

Zdroj: Gemersko-malohontské múzeum

Web: www.gmmuzeum.sk