Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Brezno, Telgárt

GPS: N48°51'6'' E20°11'18''

Miesto konania: Telgárt

Termín konania: 19.7.2019 - 21.7.2019

Typ podujatia: folklórne podujatie, gastronomické podujatie, iné podujatie, náboženské podujatie, športové podujatie, výstava, TOP podujatie, hudobný festival, podujatie pre deti, koncert, podujatie pre mladých, hudobné podujatie

Pod Kráľovou hoľou, neďaleko prameňa Hrona, sa opäť rozozvučia piesne. Nevšedný zážitok sľubuje trojdňový folklórny festival viachlasného chrámového a ľudového spevu, ktorý sa od 19. do 21. júla koná už po jubilejný 25. raz.

Na Horehroní znova raz vynesú staroslovienske piesne z kostola na javisko, ba i do prírody. Piesne, čo zaujmú svojou nevšednosťou, sugestívnosťou a ojedinelou krásou. Festival viachlasného chrámového a ľudového spevu sa zameriava na vyhľadávanie a udržiavanie originálnych štýlov viachlasného spevu v rôznych oblastiach Slovenska a východnej Európy. Ekumenický festival ľudového a chrámového spevu je pozvánkou do rázovitej obce Telgárt.

Festival začína stretnutím pri obecnom úrade, odkiaľ sa hostia vydajú na výstup na Kráľovu hoľu. Ich cesta povedie popri prameni Hrona, kde sa všetci slávnostne privítajú a posilnia malým občerstvením. Od prameňa Hrona sa program presunie na Kráľovu hoľu. Zo skaly najvyššieho miesta sa tak opäť presne na poludnie ponesie spoločne zaspievaná hymnickú pieseň Na Kráľovej holi. Spevy ženských a mužských zborov nebudú návštevníkov tešiť iba vo voľnej prírode, ale aj v telgártskom gréckokatolíckom kostole, kam sa súbory a návštevníci presunú popoludní a tiež v miestnom kultúrnom dome, kde program pokračuje večer zborovými spevmi s ľudovou tematikou.

Počas tretieho júlového víkendu sa v bohatom folklórnom programe tento rok z domácich postupne predstavia Folklórny súbor Vranovčan z Vranova nad Topľou, Ľudová hudba Jána Maka, Trnki a Veronika Bodnáriková z Banskej Bystrice, Folklórna skupina Poľana Jarabina, Mužská spevácka skupina Folklórnej skupiny Kráľova hoľa Pohoreľskí chlopi, Ženská spevácka skupina Trio z chotára z Terchovej, Folklórna skupina Záriečanka zo Záriečia, Folklórna skupina Hôra Rejdová, Folklórna skupina Bančan z Banského, Folklórna skupina Parobci z Dvorianok, Folklórna skupina Bacúšan z Bacúcha, Cirkevná spevácka skupina Pátris Zo Závadky nad Hronom, Folklórna skupina Telgárt a zmiešaný Slovenský kresťanský spevácky zbor Krédo-Viruju z Telgártu. Svoje umenie predvedú tiež zahraničné spevácke skupiny Ľudová hudba Majerczykovcov z poľskej Chabowky a Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian Sadu v srbskej Vojvodine. Do tohtoročného sprievodného programu patrí výstava Maľované na skle, prezentujúca sklomaľby Daniely Pápežovej, ktorú nájdete v kultúrnom dome v Telgárte.

PROGRAM

Sobota 20. júla
08:00 - Cesta za ozvenou - zraz záujemcov pri obecnom úrade v Telgárte a peší výstup na Kráľovu hoľu
09:30 - Stretnutie pri prameni Hrona - privítanie účastníkov festivalu pri prameni Hrona
12:00 - Ozveny z Kráľovej hole - spoločný spev účastníkov a hostí Ozvien na Kráľovej holi
15:00 - Spevy chrámov - prehliadka chrámových spevov v gréckokatolíckom kostole v Telgárte
19:00 - Ozveny života - program speváckych skupín v kultúrnom dome v Telgárte
20:30 - Vranovčan - program Folklórneho súboru Vranovčan z Vranova nad Topľou v kultúrnom dome v Telgárte
22:00 - Tanečný dom a zábava - s Ľudovou hudbou Jána Maka v kultúrnom dome v Telgárte
Nedeľa 21. júla
10:00 - svätá liturgia v staroslovienskom jazyku v gréckokatolíckom kostole v Telgárte

Vrhnite aj vy obdivné pohľady na Kráľovu hoľu, piesňami a legendami opradený symbol Horehronia. Pre návštevníkov i účastníkov Ozvien je to nezabudnuteľný zážitok umocnený pohľadom na Vysoké Tatry a celé, šíre okolie, kam len dokáže oko človeka dovidieť. Prežiť neopakovateľnú atmosféru tohto jedinečného okamihu sa jednoducho oplatí.

Staroslovienčina je zjednocujúca základňa viacerých slovenských jazykov. Jej uplatnenie v literatúre, ale aj v cirkevných obradoch prispelo k vzácnemu uchovaniu myšlienkového aj hudobného posolstva minulých storočí. Vzájomné prelínanie sa, ovplyvňovanie a obohacovanie sa cirkevných spevov a ľudových piesní umožnilo vznik početných interpretačných, originálnych miestnych „nárečí“ v rôznych obciach Slovenska. Majú sugestívne pôsobiace formy a zvláštnosti, vyznačujú sa hudobno-estetickými hodnotami. Všetky tieto výtvory slovenského ľudu pomaly zanikajú ústupom staroslovienčiny z cirkevných obradov. Táto skutočnosť podnietila vznik myšlienky vytvoriť festival, ktorý by napomohol spoznávaniu tohto vzácneho dedičstva a podnietil záujem o trvalejšie miesto staroslovienčiny.

Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou predstavujú vzácne spojenie zborového spevu, ľudovej tradície a duchovnej tematiky v lone horehronskej prírody. Aj vďaka nemu horehronský viachlasný spev zapísali do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Usporiadateľmi festivalu sú obec Telgárt a Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.

Web: Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou

Videogaléria