Made in Slovakia (júl - august)

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, Poprad

GPS: N49°3'18'' E20°18'6''

Cieľom akcie je odprezentovať čím je Slovensko charakteristické a výnimočné.
Medzi vystavovateľmi nechýbajú vinári, výrobcovia syrov, výrobcovia piva, remeselníci ako drevorezbári, košikári, medári, medovnikári, pekári, maliari, výrobcovia odevov či šperkov.

V tomto období sa počet návštevníkov okolia Vysokých Tatier odhaduje na cca 100 000 ľudí, a preto majú organizátori záujem prostredníctvom tejto akcie zatraktívniť dovolenkárom čas, ktorý sa rozhodli stráviť v týchto dňoch pod našími veľhorami. Cieľom akcie „MADE IN SLOVAKIA“, je naplniť námestie vystavovateľmi tak, aby bola zastúpená každá oblasť, ktorá určitým spôsobom charakterizuje Slovensko, a to od minulosti až po súčasnosť. Témy „MADE IN SLOVAKIA“ sú zhrnuté v nasledujúcich bodoch:
1. TRADIČNÉ REMESLÁ
2. CECH PEKÁROV
3. CHOVATELIA OVIEC A VÝROBCOVIA SYROV
4. VINÁRI
5. PIVÁRI
6. AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
7. SNG – HRADY A ZÁMKY
8. MIESTNY VÝROBCOVIA (napr. TAMI; Baliarne; Pekárne KK, Svit; Verlička; KARLOF; GAS FAMILIA)
9. KULTÚRA ( folklór, POP...)
10. PONUKA SLOVENSKÝCH JEDÁL
11. DETSKÉ ATRAKCIE

Zdroj: Pre Mesto, o.z.