Kontakt

Ak máte otázky alebo pripomienky k portálu Slovakia.travel, použite
kontaktný formulár alebo pošlite e-mail na adresu redakcie info@slovakia.travel.

Ak si želáte kontaktovať našu redakciu ohľadom uverejnenia noviniek, podujatí, produktových balíkov alebo aktualizácie, pošlite e-mail na adresu redakcia@sacr.sk  

Ak si želáte kontaktovať Slovenskú agentúru pre cestovný ruch, použite
email sacr@sacr.sk.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava
Tel.: +421/2/50 700 801, 821
E-mail: sacrba@sacr.sk
sacr@sacr.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Pracovisko
Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1, P. O. Box 35
974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421/48/413 61 46
E-mail: sacr@sacr.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko pre Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. art. Marta Mlíchová
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05  Banská Bystrica
Tel.: +421/48/472 09 15
Mobil: +421 918 336 215
E-mail: mlichova@sacr.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko pre Bratislavský samosprávny kraj

Ing. Viera Norisová
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava
Mobil: +421 918 336 239
E-mail: sacrba@sacr.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko pre Košický samosprávny kraj

Mgr. Marián Ivan
Letná 45
040 01 Košice
Mobil: +421 918 336 235
E-mail: ivan@sacr.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko pre Nitriansky samosprávny kraj

Ing. Ronald Turček
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Kupecká 3
949 01 Nitra
Tel.: +421/37/ 69 259 23
Mobil: +421 918 336 238
E-mail: turcek@sacr.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko pre Prešovský samosprávny kraj

RNDr. Michal Göbl
Reimanova 9
080 01 Prešov
Mobil: +421 918 336 236
E-mail: gobl@sacr.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko pre Trenčiansky samosprávny kraj

Mgr. Jarmila Lackovičová
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
K dolnej stanici 20 A
911 50 Trenčín
Tel.: +421/32/ 65 55 657
Mobil: +421 918 336 237
E-mail: lackovicova@sacr.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko pre Trnavský samosprávny kraj

Mgr. Svetlana Ďuranová
Kupecká 3 949 01 Nitra
Tel.: +421/37/692 59 23
Mobil: +421/918 336 253
E-mail: duranova@sacr.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko pre región Vysoké Tatry

Mgr. Michaela Rafajová
Centrum pre rozvoj turizmu
059 81 Dolný Smokovec I.6. - Vysoké Tatry
Mobil: +421 918 336 232
E-mail: rafajova@sacr.sk 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko pre Žilinský samosprávny kraj

Mgr. Martin Vataj
A. Bernoláka 1
034 01 Ružomberok
Mobil: +421 918 336 277
E-mail: vataj@sacr.sk

 

Zahraničné zastúpenia

Česká republika
Ing. Klára Badinková
Slovenská agentura pro cestovní ruch
Náměstí Republiky 1037/3
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel./Fax: +420 224 946 082
Mobil: +420 776 7654 77
E-mail: office.cz@slovakia.travel

Maďarsko
Dipl. Ing. Soňa Jelínková
képviselet vezető
Szlovák Idegenforgalmi Hivatal
Rákoczi út 15
H 1088 Budapest
Magyarország
Tel.: +36 1 4290049
Fax: +36 1 4290050
Mobil: +36 30 4341368
E-mail: office.hu@slovakia.travel

Nemecko
Ing. Ingrid Sorat
Slowakische Zentrale für Tourismus
Hildebrandstr. 25
D - 10785 Berlin
Tel.: +49-(0)30-25 94 26 40
Fax: +49-(0)30-25 94 26 41
E-Mail: office.de@slovakia.travel

Poľsko
Ing. Ján Bošnovič
Narodowe Centrum Turystyki Slowackiej
ul. Krakowskie Przedmiescie 47/51
00-071 Warszawa
Polska
Tel./Fax: +48/22/827 00 09
Mob: 48 606 236 044
E-mail: office.pl@slovakia.travel

Rakúsko
Mgr. Michala Siveková
Slowakische Zentrale für Tourismus
Vertretung Österreich
Opernring 1 / R / 507
A - 1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 5139569
Mobil: +43 650 911 4090
E-mail: office.at@slovakia.travel

Ruská federácia
Ing. Ľubica Alušicová
Predstaviteľstvo Slovackovo Upravlenija po Turizmu
Posolstvo Slovackoj Respubliky
Ul. J.Fučíka 17-19,
123 056 Moskva
Rossijskaja Federacija
Tel.: +7/499/251 76 31
Fax: +7/499/251 76 45
E-mail: office.ru@slovakia.travel

USA
Phorall, LLC
Zuzana Andreanska
430 77st, Brooklyn, New York 1209, USA
nyoffice@slovakia.travel