Na stiahnutie

Logo pre vytvorenie odkazu na www.slovakia.travel

Slovenská verzia v krivkách: .jpg | .pdf

Anglická verzia v krivkách: .jpg.pdf

Manuál dizajnu štátnej identity Branding Slovenska

Slovenská verzia: .pdf

Formuláre

Formulár Podujatie (vzor vyplnenia formulára): .doc

Súhlas na využívanie poskytnutých fotografií: .doc