Národný beh Devín - Bratislava

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'45'' E17°6'26''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 14.4.2019

Typ podujatia: športové podujatie, TOP podujatie, podujatie pre deti, podujatie pre mladých

Najstaršie atletické podujatie na Slovensku je späť! Nenechajte si ujsť 72. ročník jedinečného preteku z Devína do centra Bratislavy, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. apríla.

Národný beh Devín – Bratislava je špecifický tým, že sa ho pravidelne zúčastňujú výborní bežci, ktorí sú v atletickom svete pojmami. A to spolu so stovkami neorganizovaných, rekreačných bežcov, pre ktorých sú tieto preteky vecou cti, zdravia či potešenia. Ďalšou zvláštnosťou behu je, že sa neevidujú traťové rekordy, nakoľko sa dĺžka trasy v priebehu desaťročí menila. Preto sa zaviedlo meranie čistého času na 11 000 m. Jednoducho, beží sa z Devína do Bratislavy.

Trasa hlavného behu s dĺžkou 11 625 metrov povedie z parkoviska pod hradom Devín do centra Bratislavy, konkrétne po Rázusovo nábrežie. Súbežne s hlavným behom sa uskutoční aj Firemný beh, taktiež so štartom z Devína a beh Malý Devín pre deti do 15 rokov a školské tímy so štartom pod mostom Lafranconi. Okrem sprievodných podujatí sa účastníci môžu tešiť na pamätnú medailu, ktorá je pripravená pre každého pretekára, ktorý dobehne do cieľa.

TRASY BEHU

Trasa A        Hlavný beh Devín – Bratislava
kategórie: M, M40, M50, M60, Ž, Ž35, Ž50, Ž60 a firemný beh
organizátor uskutočňuje meranie aj na 11 000 m, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch
štart o 10:00, parkovisko pod hradom Devín. Dĺžka 11 625 m.
Trasa B        Malý Devín Slovenskej sporiteľne
kategórie detí do 15 rokov: CH10, CH13, D10, D13, rekreační bežci R a školské tímy
štart o 10:00, pod Mostom Lafranconi, Bratislava. Dĺžka 2 800 m
Cieľ Spoločný pre trasy A aj B v centre mesta Bratislava – Rázusovo nábrežie (pri Propeleri)
Kategórie Pretekár sa zaraďuje do kategórie podľa roku narodenia

Z Devína sa po prvýkrát bežalo v roku 1921, čím sa podujatie zapísalo do športovej histórie ako najstarší cestný beh a zároveň najstaršie atletické podujatie na Slovensku. Prvé ročníky mali len zopár bežcov a tisíce nadšených divákov. Premiérový ročník mal iba 37 účastníkov, z ktorých úspešne dobehlo do cieľa 21 bežcov. Časom bežci pribúdali, aj keď v období 40-tych až 60-tych rokov 20. storočia malo podujatie viacero prestávok. Od roku 1971 sa konalo pravidelne a v roku 1976 sa behu po prvý raz zúčastnili aj ženy.

Pre Bratislavu bol beh z Devína do centra Bratislavy vždy veľká udalosť. Ak by sa nevynechal ani jeden ročník od založenia, ich počet by sa pomaly blížil k stovke. Tri desaťročia s „veľkým“ Devínom usporadúva organizátor na skrátenej vzdialenosti aj „malý“ Devín pre žiakov a rekreačných bežcov, aby sa propagoval beh ako prirodzená pohybová aktivita dostupná skutočne pre všetkých. Národný beh je špecifický tým, že jeho účastníkmi sú skvelí bežci patriaci v atletickom svete do bežeckej špičky spolu s tisíckami amatérskych bežcov, pre ktorých je tento pretek jediným v roku, ktorého sa z akejsi bežeckej cti zúčastňujú.

Počet účastníkov v ostatných rokoch rapídne stúpal. Od roku 2008, kedy sa zúčastnilo 2 108 bežcov, cez 5 556 bežcov v roku 2014 či 6 151 bežcov v roku 2015 a 5826 v roku 2016. Tieto čísla svedčia o náraste všeobecnej popularity behu ako pohybovej činnosti i podujatia samotného.

Usporiadateľmi národného behu Devín – Bratislava v dĺžke 11,625 km sú STaRZ a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Odmenení budú tradične prví traja najrýchlejší muži a prvé tri najrýchlejšie ženy v 12 z 13 súťažných kategórií. Získajú trofej a vecné ceny. Pre zmiešanú kategóriu rekreačných bežcov od 16 rokov sa ceny neudeľujú. Víťazi v absolútnom poradí hlavného behu získajú finančnú odmenu. Ocenenie dostanú aj najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena so slovenskou štátnou príslušnosťou. Víťazi v súťaži tímov získajú vecné ceny. Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční v deň podujatia približne o 11:30 na Hviezdoslavovom námestí.

Národný beh Devín - Bratislava je bežecké podujatie pre všetky výkonnostné a vekové kategórie od 10 rokov s medzinárodnou účasťou, ktorého sa tradične zúčastňuje viac ako päťtisíc bežcov. Štart behu je na historicky pamätnom mieste, pod slávnym hradom Devín. Cieľ a slávnostné vyhlasovanie výsledkov sa uskutočňuje v centre Bratislavy za účasti predstaviteľov mesta a zástupcov partnerov podujatia.

Web: stránky podujatia

Videogaléria