Múzeum polície Bratislava

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°9'1'' E17°6'24''

Stála expozícia múzea sa člení do troch základných častí:

História, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989
Vznik a súčasná činnosť Policajného zboru SR
Tematická časť - venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci