Krupina

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Krupina, Krupina

GPS: N48°21'27'' E19°3'53''

Mesto KRUPINA sa rozkladá sa na aluviálnej nive rieky Krupinice na rozhraní Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny.

KRUPINA leží v nadmorskej výške 280 m na trase Zvolen-Šahy. 

HISTÓRIA

Krupina a Trnava sú najstaršie mestá na Slovensku. Mestské práva dostali už v roku 1238. Na základe bohatých archeologických nálezísk môžeme predpokladať, že okolie Krupiny bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej (2400 - 1900). Svedčia o tom nálezy medených sekier, dlátok a ozdobné predmety zo staršej doby bronzovej, zvyšky kultúry popolnicových polí, keramika a žiarové hroby z obdobia lužickej kultúry. Najstaršia písomná zmienka o území, na ktorom vznikla Krupina, je v listine Bela II. z roku 1135, v ktorej ohraničuje majetky blízkeho bzovíckeho kláštora. Mimoriadny význam nadobudla v čase tureckých bojov ako ochranná bašta stredoslovenských banských miest. Je rodiskom básnika Andreja Sládkoviča, spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej a pedagogickým pôsobiskom Jozefa Cígera-Hronského. Pôsobil tu svetoznámy šľachtiteľ ruží Rudolf Geschwind.

PAMIATKY

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie je románska trojloďová bazilika postavená nemeckými kolonistami na začiatku 13. storočia. Jednoduchá barokovo-klasicistická stavba Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, bola postavená na samom okraji mesta pri ceste do Zvolena v roku 1784.

V polovici 18. storočia krupinskí mešťania objednali u kremnického sochára Dionýza Ignáca Stanetiho Svätotrojičný stĺp - morové súsošie na hlavné námestie Veľký rínok. Bol prvý v poradí veľkých morových stĺpov, ktoré sa neskôr postavili v neďalekých banských mestách (Banská Štiavnica, Kremnica).

Budova Mestského domu – radnice dokončená v roku 1901, patrí medzi typické stavby historizmu.  Interiéru dominuje veľké hlavné schodisko s kovaným zábradlím.

Pozoruhodná je strážna veža Vartovka, postavená okolo roku 1564 v čase protitureckých bojov. Spomedzi niekoľkých vartoviek na Slovensku sa v pôvodnom stave zachovala ako jediná.

K významným architektonickým stavbám v meste patrí aj Halmayho dom postavený pre hlavného slúžneho v roku 1906. Najozdobnejšou je vstupná časť s prezdobenou strechou s malým okienkom. Túto stavbu majiteľ osadil do nového parku, čím ešte viac zdôraznil jej jedinečnosť.

TIP NA VÝLET

Neďaleko cesty medzi Krupinou a Žibritovom sa v lese nachádza Sixová stráň, ktorá vznikla ako lom exploatovaný v rámci ťažby kvalitného päťbokého andezitu. Neďaleko sa nachádza národná prírodná pamiatka Krupinské bralce - Štrangarigeľ, ktorú navštívil aj český spisovateľ Jaroslav Hašek. Národná prírodná rezervácia Mäsiarsky Bok s rozlohou viac ako 120 ha sa nachádza pri železničnej trati a ceste medzi Krupinou a Babinou. Mimoriadne očarujúce je spojenie spadnutých skál (balvanov) s tečúcou Krupinicou. Históriu mesta dokumentuje expozícia Múzea Andreja Sládkoviča.

Zdroj: Lukáč, M. - Kultúrne a historické pamiatky Krupiny