Múzeum vo Svätom Antone

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Svätý Anton

GPS: N48°25'20'' E18°56'28''

Múzeum vo Svätom Antone sídli v barokovo-klasicistickom kaštieli, ktorý bol v roku 1985 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Múzeum vo Svätom Antone začalo svoju činnosť 1. 12. 1962 ako Lesnícke a drevárske múzeum, od roku 1964 ako Lesnícke, drevárske a poľovnícke múzeum, od roku 1988 ako Múzeum Antol (Antol bol vtedajší názov obce) a od roku 1996 ako Múzeum vo Svätom Antone (po premenovaní obce Antol na Svätý Anton).

V súčasnosti tvoria
múzeum v kaštieli dve expozície:
– historicko-umelecká expozícia s bohatou zbierkou pôvodného nábytku, obrazov, porcelánu a i.
– špecializovaná poľovnícka expozícia s celoslovenskou pôsobnosťou.

Neodmysliteľnou súčasťou histórie kaštieľa vo Svätom Antone sú Koháryovci a Coburgovci, ktorí sem sústredili prekrásne diela umu a šikovných rúk umelcov a remeselníckych majstrov z rôznych končín sveta. V bohatom zariadení kaštieľa sa odzrkadľuje spôsob života, vkus a záľuby týchto dvoch rodín.

Zdroj: Múzeum vo Svätom Antone

Web: www.msa.sk