Štiavnické vrchy

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Ilija

GPS: N48°24'42'' E18°52'21''

Príroda Štiavnických vrchov rozprestierajúcich sa v strede Slovenska je od roku 1979 pod ochranou Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, v ktorej je ukrytý jedinečný súbor banských diel a klenotu medzi slovenskými mestami - Banská Štiavnica (pamiatka UNESCO).

CHKO Štiavnické vrchy je rozlohou 77 630 ha najväčšou svojho druhu na Slovensku. CHKO bola vyhlásená za účelom ochrany nielen prírodných hodnôt tohto územia, ale aj unikátnych pamiatok spojených s historickým osídlením a baníctvom. Správa CHKO sídli v Banskej Štiavnici.

CHKO Štiavnické vrchy sa rozprestiera na území rovnomenného pohoria, ktoré bolo v mladších treťohorách najväčším stratovulkánom na Slovensku. Aj dnes má viacero slovenských prvenstiev. Je rozlohou najväčším vulkanickým pohorím, rastú tu najvyššie položené duby cerové, hraby a jarabiny a najnižšie položené prirodzene rastúce jedle.

Osobitým prvkom krajiny sú umelé jazerá nazývané tajchy, ktoré pôvodne slúžili ako rezervoáre vody pre miestne bane. Tajchy predstavujú unikátne technické dielo. Dodnes sa zachovalo 23 tajchov, ktoré sa dnes väčšinou využívajú na rekreáciu.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA

Web: Štiavnické vrchy