Park Krajobrazowy Štiavnické vrchy

Lokalizacja: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Ilija

GPS: N48°24'42'' E18°52'21''

Górska przyroda Štiavnickich wierchów, rozpościerających się w środkowej Słowacji, jest od 1979 roku pod ochroną Parku Krajobrazowego Štiavnické vrchy (CHKO Štiavnické vrchy), skrywającego wyjątkowy zespół obiektów górniczych oraz klejnot wśród słowackich miast - Banską Štiavnicę (zabytek UNESCO).

Park Krajobrazowy (CHKO) Štiavnické vrchy, zajmujący powierzchnię 77 630 ha, jest największym tego typu parkiem na Słowacji. Park krajobrazowy powstał nie tylko w celu ochrony naturalnych wartości tych terenów, ale również dla zachowania unikalnych zabytków związanych z dawnym osadnictwem i górnictwem. Administracja parku krajobrazowego ma swoją siedzibę w mieście Banská Štiavnica.

Park krajobrazowy Štiavnické vrchy rozciąga się na obszarze łańcucha górskiego o tej samej nazwie, który w epoce młodszego trzeciorzędu należał do największych wulkanów warstwowych na Słowacji. Również dzisiaj Štiavnické vrchy pod wieloma względami znajdują się na czołowym miejscu wśród atrakcji przyrodniczych Słowacji. Powierzchniowo są one największym wulkanicznym łańcuchem górskim, rosną tutaj najwyżej położone dęby burgundzkie, graby, jarzębiny i najniżej położone naturalnie rosnące jodły.

Do szczególnych ciekawostek krainy należy zaliczyć sztuczne jeziora, tak zwane tajchy, które pierwotnie służyły jako zbiorniki wodne na potrzeby miejscowych kopalń. Tajchy stanowią unikalne dzieło techniki. Do dzisiaj zachowały się 23 tajchy, które aktualnie wykorzystywane są do celów rekreacyjnych.

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA