Banskoštiavnický geopark

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Prenčov

GPS: N48°21'47'' E18°55'25''

Prvý geopark na území Slovenska vďaka nespornej jedinečnosti historického, kultúrno-spoločenského aj prírodného bohatstva predstavuje ďalšiu pridanú hodnotu nesmierne príťažlivej oblasti. Na rozsiahlom území sa nachádza takmer 1300 objektov výnimočnej hodnoty.

Geologická história a následné pozmenenie krajiny vplyvom banskej činnosti robia územie Štiavnických vrchov jedinečným v rámci Slovenska a Európy. Banská ťažba drahých a farebných kovov, banská veda, technika a školstvo preslávili Banskú Štiavnicu na celom svete. Predpokladmi pre neskoršiu slávnu banskú činnosť tohto regiónu boli geologické zlomy, v ktorých sa vytvorili bohaté rudné žily zlata, striebra a farebných kovov. V oblasti Banskej Štiavnice je možné pozorovať stopy všetkých typov ťažby od úplne primitívnej až po moderné postupy pri ťažbe v súčasnosti, od prvej známky povrchovej ťažby za čias Keltov až po neďalekú minulosť ťažby polymetalických rúd s obsahom olova, zinku, medi, striebra a zlata. V Banskej Štiavnici a jej okolí sa zachovali viaceré pamiatky z doby ťažby drahých kovov. S vývojom systému ťažby a prichádzajúcimi problémami s podzemnou vodou, menila sa i krajina, kde vznikalo stále viac a viac vodných nádrží - tajchov, ktoré patria medzi technické banské pamiatky regiónu.

Zriadenie Banskoštiavnického geoparku, územia so zaujímavou a pestrou geologickou stavbou rozprestierajúceho sa na ploche 374 km2, siaha až do roku 2000. Nachádza sa na území okresu Banská Štiavnica (mesto Banská Štiavnica a obce: Banská Belá, Banský Studenec, Baďan, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov, Svätý Anton, Štiavnické Bane a Vysoká), Žarnovica (obec Hodruša - Hámre a Voznica) a Žiar nad Hronom (obec Vyhne).

Oblasť geoparku je rozdelená do viacerých územných celkov turizmu. Patria sem Štiavnické Bane a Banská Štiavnica, Hodruša-Hámre, Vyhne, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Do projektu Banskoštiavnického geoparku sú zapojené desiatky miest a obcí a sú rozdelené do troch zón - jadrovej, ochrannej a prechodnej.

Geopark je od roku 2016 národným geoparkom Slovenskej republiky, zaradeným do Siete geoparkov SR. Na jeho území sa nachádza spolu 156 lokalít a zasahuje doň Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy. V rámci geoparku sú okrem iných v prevádzke tri informačné centrá, dve dedičné štôlne, štyri náučné chodníky a náučná geologická expozícia. Súčasťou objektovej sústavy geoparku sú aj objekty zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO „Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia“.

Územie geoparku čiastočne zasahuje aj do okolitých orografických celkov. Do záujmového územia okrem Štiavnických vrchov patria Krupinská planina, Javorie, Kremnické vrchy, Vtáčnik a Pohronský Inovec na území okresov Banská Štiavnica, Krupina, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Levice, Zlaté Moravce a Zvolen.

Web: Banskoštiavnický geopark

Videogaléria