Cap á l´Est (august)

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

GPS: N48°27'31'' E18°53'35''

Cap á l´est - to je unikátny európsky festival poézie, divadla a hudby, ktorý sa koná každoročne v Banskej Štiavnici. Jedinečná kombinácia kultúrnych žánrov tradičného aj alternatívneho zamerania v podaní domácich i zahraničných účinkujúcich dodáva podujatiu punc mnohojazyčnosti a multikultúrnosti.

Festival je poskladaný z rôznych besiedkoncertov, autorských čítaní za sprievodu hudby, filmových a dokumentárnych predstavenídiskusií či stretnutí s umelcami a každý rok je otvorený všetkým národom, jazykom a vierovyznaniam.

Cap á l´est ponúka príležitosť objavovať literárne a kultúrne bohatstvo rôznych krajín s cieľom umožniť a uľahčiť dialóg kultúr, stretávajúcich sa napríklad aj v jedinečných viacjazyčných predstaveniach. Keďže festival vznikol s podporou s z iniciatívy viacerých francúzskych inštitúcií, kladie si za cieľ rozvíjať vzťahy najmä medzi krajinami frankofónnymi a slovanskými.

Letný festival koncipovaný ako cesta časom a priestorom je každoročne venovaný inej krajine alebo národu a práve rôznorodosť národov, ktoré sa na festivale stretávajú mu dodávajú originálnu a istým spôsobom aj nevšednú atmosféru. Nepochybne ju však podčiarkuje aj hosťujúce mesto - malebná Banská Štiavnica.

Autor: IC Banská Bystrica

Zdroj: Capalest