Kostol Sv. Trojice

Lokalizácia: Košický kraj, Košice

GPS: N48°43'21'' E21°15'28''

Kostol je najcennejším barokovým objektom Košíc, s najkrajším dobovým interiérom. Pri svojej prechádzke po Hlavnej ulici mesta ho nemôžete prehliadnuť.

Na mieste terajšieho premonštrátskeho kostola stál v stredoveku tzv. kráľovský dom, ktorý bol sídlom významnej hospodárskej inštitúcie - kráľovskej komory.

V počiatkoch rekatolizácie na prelome 16. a 17. storočia tu bolo zriadené obydlie a kaplnka pre jezuitov, "misionárov" v protestantskom meste. Troch z nich v roku 1619 umučili hajdúsi Juraja I. Rákócziho. Sú to známi svätí košickí mučeníci: Marek Križin, Melicher Grodecký a Štefan Pongrác. Vražda otriasla mestom a neskôr manželka Juraja II. Rákócziho nehnuteľnosť odkúpila a dala na zbúranisku starého kráľovského domupostaviť jezuitom kostol podľa vzoru slávneho "Il Gesu" v Ríme. Dokončený bol v r. 1681. Pri ňom si jezuiti vybudovali školy a vznikla tu aj prvá košická univerzita, v tej dobe druhá v celej krajine. Kostol sa preto spomína aj ako gymnaziálny alebo univerzitný kostol. V r. 1811 dostali kostolpremonštráti.

Výzdoba a mobiliár pochádzajú väčšinou ešte z jezuitského obdobia. Interiér pôsobí vzácnym jednoduchým dojmom. Dokonalá je napr. iluzívna maľba z r. 1786 od Erazma Schrotta. Cenné sú aj maľované oltáre bočných kaplniek a vzácne rezbárske práce, ktoré reprezentuje kazateľnica, lavice a ďalšie časti interiéru.

V krypte, ktorá mala slúžiť ako pohrebisko rodiny Rákócziovcov, leží donátorkazakladateľka kostolakňažná Žofia Báthory a jej syn František I.

Autor: ICM Košice

Zdroj: Mesto Košice