Jaskyne Slovenského krasu - svetové prírodné dedičstvo

Lokalizácia: Košický kraj, Košice

GPS: N48°43'28'' E21°15'22''

Miesto konania: Regionálny informačný bod Terra Incognita

Termín konania: 5.3.2015 - 4.4.2015

Typ podujatia: výstava

Speleoklub Minotaurus s košickou KOCR a Baníckym múzeom v Rožňave pripravili výstavu o jaskyniach Slovenského krasu, ktoré boli zapísané na Zoznam prírodného svetového dedičstva Unesco.

Výstava predstavuje jednu z najvzácnejších prírodných lokalít na Slovensku, kde vyše 1000 jaskýň a priepastí, na geograficky malom území, ohuruje svojou rôznorodosťou a krásou.

Obrazom, slovom a exponátmi, ktoré s jaskyňami úzko súvisia, sa predstavia predovšetkým sprístupnené jaskyne Slovenského krasu. Osobitná pozornosť bude venovaná Krásnohorskej jaskyni, ktorá je výnimočná nielen vďaka Kvapľu rožňavských jaskyniarov, ešte nedávno zapísanému v Guinnesovej knihe rekordov, ale aj mnohými inými zaujímavosťami.

Súčasťou výstavy budú raritné jaskynné nálezy a kompletný jaskyniarsky výstroj, ktoré zo svojich zbierok zapožičalo Banícke múzeum v Rožňave.

Zdroj: Regionálny Informačný bod Terra Incognita

Web: www.terraincongita.sk