Prešovská hradná cesta

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov, Prešov

GPS: N48°59'52'' E21°14'27''

Hoci metropola Šariša – Prešov nemá vlastný hrad, spomedzi krajských miest má najvyšší počet hradných zrúcanín vo svojom blízkom okolí. Myšlienka spojiť tieto zrúcaniny - šesť hradov, vytvorilo základ pre vznik projektu Prešovskej hradnej cesty.

Občianske združenie Rákociho cesta síce nespojila hrady Šarišský, Kapušiansky, Obišovský, Zbojnícky, Lipovský a Šebeš reálnou cestou, no otvorením Prešovskej hradnej cesty pomáha zvýšiť povedomie Prešovčanov a návštevníkov mesta na okolité hrady. Cieľom projektu je aj podpora a rozvoj turistického ruchu v regióne a zveľaďovanie historických a kultúrnych pamiatok.
Všetky tieto pamiatky by mali prirodzene zatraktívniť aj samotnú metropolu Šariša. Preto v rámci projektu na Hlavnej ulici v Prešove pribudla železná Hradná brána – pútač na informovanie o aktivitách na blízkych hradoch Šariš, Kapušany, Šebeš, Soľnohrad, Obišovský a Lipovský hrad. V priečelí hradnej brány sú osadené hradné kamene – každý za jednu z týchto monumentálnych stavieb.
Pri slávnosti otvorení hradnej cesty bola odštartovaná súťaž v zbieraní odtlačkov hradných pečiatok. Propagačný materiál má pomôcť zvýšiť návštevnosť hradov. Má informovať prvonávštevníkov o tom, že v okolí Prešova je veľa hradných zrúcanín, ktoré sú blízko a dobre dostupné. A tých, ktorí už na hradoch boli, má presvedčiť, že sa ich oplatí navštíviť opäť.