Kostol sv. Antona Paduánskeho

Lokalizácia: Košický kraj, Košice

GPS: N48°43'27'' E21°15'24''

Ide o druhý najstarší zachovaný kostol v Košiciach. Pôvodne gotický chrám bol neskôr barokovo prestavaný. Stojí na Hlavnej ulici, priamo v centre mesta.

Kostol dala pre rád františkánov postaviť rodina pánov z Perína (Perényiovcov) po požiari v roku 1333. Bol zasvätený sv. Mikulášovi. Jeho zachované gotické prvky naznačujú, že mal nádhernú plastickú gotickú výzdobu. Originálne sú reliéfy nad vstupom, vo vnútri kamenné sedílie pri oltári a klenby nad svätyňou a bývalým mníšskym chórom.

Po požiari v roku 1556 kostol slúžil ako vojenský sklad. Iba uzavretá svätyňa chrámu bola biskupskou katedrálou jágerského biskupa, ktorí tu sídlil v období obsadenia jeho sídla Jágru Turkami (1597-1671). Keď sa objekt navrátil františkánom, opravili ho a kostol dostal nové svätenie sv. Antona Paduánskeho. Po vzniku biskupstva v Košiciach v roku 1804 sa obnovený františkánsky kláštor stal seminárom a kostol seminárnym. V súčasnosti už františkáni v meste nesídlia.

Interiér je zbarokizovaný. Hlavný oltár má vzácnu baldachýnovú konštrukciu. Väčšina oltárov, kazateľnica i zariadenia kostola je z rokov 1760 – 1770.
Mimoriadne cenné je epitáfium poľného maršala F. Renauda z roku 1740 vytvorené G. R. Donnerom, dvorným sochárom Viedne.

V krypte pod hlavným oltárom bol pochovaný zakladateľ prvej košickej univerzity v 17. storočí, jágerský biskup Benedikt Kisdy. Všetky krypty, najväčšie v Košiciach, však boli po 2.svetovej vojne vyplienené vojakmi.

Autor: ICM Košice

Zdroj: Mesto Košice