Košická moderna a jej presahy

Lokalizácia: Košický kraj, Košice

GPS: N48°43'12'' E21°15'32''

Miesto konania: Východoslovenská galéria Košice

Termín konania: 13.12.2013 - 18.5.2014

Typ podujatia: výstava

Pojem „presah“ v názve podujatia sa neviaže len na autorský pôvod diel, ale aj v snahe priblížiť košickú umeleckú tvorbu v širšom dobovom kontexte. Návštevníci výstavy tak budú môcť vidieť diela z obdobia pred 1. svetovou vojnou, 30. rokov a taktiež zaujímavý výber z plagátovej a knižnej tvorby.

Výstava sa realizuje v novo zrekonštruovaných priestoroch galérie na Hlavnej ulici. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s kultúrno-historickými súvislosťami vzniku moderny v Košiciach ešte skôr, než si pozrú samotné diela. 

V podzemných priestoroch nájdu panely s prehľadnými faktami, biografie najvýznamnejších umelcov, archívne dokumentárne filmy o ich živote a tvorbe, i mapu s vyznačením trás, odkiaľ umelci prišli do Košíc a kam pokračovali ich ďalšie cesty.

Zdroj: Návštevnícke centrum Košice

Web: Viac informácií