A Szentháromság templom

Helymeghatározás: Košický kraj, Košice

GPS: N48°43'21'' E21°15'28''

A templom Kassa (Košice) legértékesebb barokk építménye, a legszebb korabeli enteriőrrel. A város Főutcáján sétálva nem lehet nem észrevenni.

A jelenlegi premontrei templom helyén a középkorban az ún. Király-ház állt, amely egy jelentős gazdasági intézmény – a királyi kamara székhelye volt.

A rekatolizáció kezdetén, a 16. és a 17. század fordulóján itt volt a jezsuita "misszionáriusok" lakóhelye és kápolnája a protestáns városban. I. Rákóczi György hajdúi 1619-ben hármat közülük halálra kínoztak. Ők a híres kassai szent vértanúk: Kőrösi Márk, Grodecz Menyhért és Pongrácz István. A gyilkosság megrendítette az egész várost, és később II. Rákóczi György felesége megvette az ingatlant, és a régi Király-ház romjain templomot építtetett a jezsuitáknak a híres római „II Gesu“ mintájára. A templom építése 1681-ben fejeződött be. Mellette a jezsuiták iskolákat építettek, és itt jött létre az első kassai egyetem, amely abban az időben az ország második egyeteme. Ezért a templomot gimnáziumi templomként vagy egyetemi templomként is emlegetik. 1811-ben a premontreiek kapták meg.

A díszítés és a berendezés nagy része a jezsuita időkből származik. Az enteriőr finom egyszerűségével hat ránk. Tökéletes pl. az 1786-ból származó illuzórikus festmény, amely Erazmus Schrött alkotása. Értékesek az oldalsó kápolnák festett oltárai, valamint a szószék, a padok és a beltér egyéb részeinek finom fafaragásos díszítései

A kriptában, amely a Rákóczi család temetkezőhelye volt, ott fekszik a templom donátora, alapítója, Báthory Zsófia hercegnő és fia, I. Ferenc.

Szerző: ICM Košice

Forrás: Mesto Košice