Kopaničiarsky región má novú ovocno-destilátovú cestu

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Myjava, Myjava

GPS: N48°45'11'' E17°34'3''

Vidieť, zažiť a ochutnať! To je ponuka novej gastronomickej cesty kopaničiarskeho regiónu. Uvidíte ovocinársky kraj so sadmi založenými už v 19. storočí.

Zažijete aj kopaničiarske tradície na vlastnej koži a ochutnáte gastronomické špeciality pripravené z regionálnych produktov.

Nahromadené zážitky, no nie je to podmienkou, zapite kvalitným myjavským destilátom. Nechajte sa pozvať na návštevu centier spracovania ovocia spojenú s degustáciou miestnych produktov.

Výborné klimatické podmienky na pestovanie ovocia, najmä sliviek, jabĺk a hrušiek a výborná starostlivosť miestnych o ovocné stromy predurčili kopaničiarsky región na známy ovocinársky kraj. Dopestované ovocie, ktoré sa nestihlo skonzumovať za surova, zvykli starí kopaničiari sušiť, variť z neho lekvár alebo pálené a z kôstok lisovali olej.

Prostredníctvom Kopaničiarskej ovocno-destilátovej cesty môžete spoznať i vy hodnoty obyvateľov kopaníc, ktoré si uchovávajú od svojich predkov s patričnou hrdosťou. Naplánujte si celodenný výlet po niektorých z vybraných zariadení (spolu 11 subjektov), ktorého súčasťou bude i odborný výklad, ukážka výrobných procesov a ochutnávka regionálnych produktov - sušeného ovocia, muštov, lekvárov, ovocných čajov, destilátov a tradičných ovocných koláčov.

Svoje putovanie po kraji s rázovitým osídlením môžete zakončiť v niektorom z miestnych penziónov. Ochutnávka gastronomických špecialít spojená s myjavskou muzikou zanechajú v každom návštevníkovi nezabudnuteľný zážitok.

Vybrať si môžete z 11 zastavení na Kopaničiarskej ovocno-destilátovej ceste:
Sušiareň ovocia v Lubine časti Miškech Dedinka
, Herbex – spracovanie liečivých rastlín a plodov sušeného ovocia, Ekotrend Myjava – najväčší výrobca biopotravín na Slovensku, Ovocný sad Uhliská na Starej Myjave – sad s odrodou „bystrických sliviek“, Pestovateľská pálenica Brestovec – postup výroby a ochutnávka tradičných ovocných destilátov, Ovocný sad Padelky v Turej Lúke – súčasť Gazdovského dvora so sadom sliviek, Gazdovský dvor v Turej Lúke – tradičné formy života a zvyky na dedine s ochutnávkou domácich ovocných koláčov, slivkového lekváru, slivkových gúľ, slivovice a rozprávaním o tradíciách, Ovosad Myjava – pestovanie sliviek, Pálenica Jablonka – tradičná pestovateľská pálenica, Ovocný sad pod Hlaváčom v Podkylave – zachovalé staré druhy ovocných stromov, Štefánikov sad Pod Úbočou v Košariskách – výnimočný vzhľad a poloha sadu sú majetkom Penziónu U Juhása.

Ak chcete Kopaničiarsku cestu absolvovať samostatne, môžete si s konkrétnym subjektom dohodnúť exkurziu, prípadne ochutnávku produktov. Takto si spestríte pobyt v kopaničiarskom regióne a môžete naplánovať aj niekoľkodňové celodenné výlety.

Kontakty nájdete aj na informačných paneloch, ktoré sa nachádzajú pri každom subjekte zapojenom do gastronomickej cesty. Pre väčšie skupiny ľudí je možnosť prípravy programu a návštevy subjektov so sprievodcom.

Náš tip: prehliadka Gazdovského dvora v Turej Lúke s obedom so zabíjačkovými špecialitami, ochutnávka destilátov v pálenici Brestovec, prehliadka starého ovocného sadu v Padelkoch alebo Myjave, ochutnávka výrobkov pálenice Jablonka, návšteva turisticko-informačnej kancelárie v Myjave s možnosťou kúpy tradičných regionálnych produktov, večera s myjavskou ľudovou hudbou a ubytovanie v niektorom z myjavských penziónov - Agropenzión Adam v Podkylave, Holotéch víška v Košariskách, Ubytovanie v súkromí Samuel v Starej Myjave.

Júl 2015

Zdroj: MAS Kopaničiarsky región

Web: www.kopaniciarskyregion.sk