Myjava

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Myjava, Myjava

GPS: N48°45'2'' E17°33'55''

Mesto MYJAVA je centrom rázovitej kopaničiarskej oblasti, ktorá sa rozprestiera na rovnomennej Myjavskej pahorkatine, tvoriacej pomedzie medzi Slovenskom a Moravou.

MYJAVA (12 459 obyvateľov) a okolitý kopaničiarsky kraj je významnou etnografickou lokalitou s vlastnou ľudovou kultúrou a folklórnymi tradíciami, ktoré dnes prezentujú rôzne folklórne súbory a skupiny. Zachovávajú sa tradície predkov, čo potvrdzuje i folklórny festival, ktorý sa každoročne uskutočňuje v júni.

HISTÓRIA

Založenie obce Myjava sa datuje od roku 1586. Osídľovanie ovplyvnili kolonizácie. Prvou sa sem dostali obyvatelia utekajúci pred Turkami z vtedajších južných častí Slovenska. Valašskou kolonizáciou sem prišli obyvatelia z Trenčianskej a Oravskej stolice.

PAMIATKY

Myjava bola zapojená i do národnooslobodzovacieho hnutia pod vplyvom J. M. Hurbana, ktorého vyvrcholením bolo prvé Slovenské povstanie. Počas povstania bola vyhlásená Slovenská národná rada, ako prvý národný orgán v dejinách Slovákov. Dom pani Kolényovej, v ktorom vtedajšia SNR zasadala, je dnes súčasťou Múzea Slovenských národných rád.

Významnou osobnosťou Myjavy bol kňaz a evanjelický biskup Daniel Krman, ktorý sa zaslúžil o výstavbu najstaršej a dodnes zachovanej stavby mesta Myjavy rímsko-katolíckeho kostola, postaveného v barokovom slohu. V roku 1785 bol vybudovaný evanjelický kostol, na ktorom je umiestnená pamätná tabuľa venovaná práve Danielovi Krmanovi. V roku 1856 k nemu pristavali 60 m vysokú vežu, ktorá je dodnes právom považovaná za dominantu mesta Myjava. Významným a zaujímavým architektonickým dielom Myjavy je kubistický pamätník generála Milana Rastislava Štefánika z roku 1921, ktorý je situovaný v centre mesta.

TIP NA VÝLET

Ľudové tradície kopaničiarskeho kraja reprezentuje aj Gazdovský dvor na Turej Lúke. Jeho areál tvorí obytná a hospodárska časť kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia. Región ponúka vhodné podmienky na cykloturistiku, pešiu turistiku, lyžiarsku turistiku a zjazdové lyžovanie. Myjava i celý myjavský región je tiež známy svojou kvalitnou slivovicou. Pálenie slivovice si môžu návštevníci Myjavy v prípade záujmu pozrieť priamo v niektorej pálenici.

Zdroj: KIC Trenčín, Mesto Myjava