Myjava

Lokalizacja: Trenčiansky kraj, okres Myjava, Myjava

GPS: N48°45'2'' E17°33'55''

Miasto MYJAVA stanowi centrum charakterystycznego regionu podgórskiego położonego w równoimiennym Pogórzu Myjawskim (Myjavská pahorkatina), które stanowi teren przygraniczny pomiędzy Słowacją i Morawami.

MYJAVA (12 459 mieszkańców) i otaczający miasto region podgórski są ważnym pod względem etnograficznym obszarem o własnej kulturze ludowej i o własnej tradycji folklorystycznej, które są prezentowane do dzisiejszego dnia przez różne zespoły folklorystyczne. Dzięki temu, tradycje przodków są wciąż żywe, o czym świadczy również organizowany corocznie w czerwcu festiwal folkloru.

DZIEJE

Założenie miejscowości Myjava sięga 1586 roku. Znaczący wpływ na osiedlanie Myjavy miały kolonizacje. Jako pierwsza w tym miejscu osiedliła się ludność z południowych regionów Słowacji szukająca schronienie przed Turkami. W wyniku kolonizacji wołoskiej w Myjavie osiedliła się ludność zamieszkująca wcześniej rejon województwa (komitatu) Trenczyńskiego i Orawskiego.

ZABYTKI

Myjava odgrywała ważną rolę w kierowanym przez J. M. Hurbana słowackim ruchu narodowowyzwoleńczym. Szczytowym osiągnięciem tego ruchu było zorganizowanie Powstania Słowackiego w 1848. W czasie jego trwania ogłoszono powstanie Słowackiej Rady Narodowej - pierwszego organu politycznego w nowoczesnych dziejach Słowaków. Dom Pani Kolényovej, w którym Słowacka Rada Narodowa odbywała swoje narady stanowi dziś oddział Muzeum Słowackiech Rad Narodowych.

Wyjątkową osobowością Myjavy był ksiądz i biskup ewangelicki Daniel Krman, który przyczynił się do wzniesienia najstarszej, zachowanej do dziś budowy miasta - kościoła rzymsko-katolickiego, zbudowanego w stylu barokowym. W 1785 wzniesiono kościół ewangelicki, w którym zamieszczono tablicę upamiętniającą właśnie Daniela Krmana. W 1856 roku do kościoła dobudowano wieżę o wysokości 60 m, która od wtedy stanowi dominantę miasta Myjava. Do znaczących i ciekawym pod kątem architektonicznym dzieł architektury zaliczyć należy kubistyczny pomnik Generała Milana Rastislava Štefánika z 1921 roku, który usytuowano w centrum miasta.

PROPOZYCJE WYCIECZEK

Z tradycjami ludowymi tego regionu podgórskiego można się zapoznać w Dworze wiejskim w Turá Lúka. Na jego całość składa się część mieszkalna i część gospodarcza posiadłości podgórskiej z końca XIX wieku. Region Myjava oferuje idealne warunki dla turystyki rowerowej, turystyki pieszej, narciarstwa i narciarsta zjazdowego. Myjava i region myjavski słynie również ze śliwowicy o wysokiej jakości. Goście zwiedzający Myjavę mogą obejrzeć palenie śliwowicy bezpośrednio w którejś  z miejscowych gorzelni.

Źródło: KIC Trenčín, Mesto Myjava