Kopanice majú svoju vlastnú regionálnu značku

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Myjava, Myjava

GPS: N48°45'11'' E17°34'3''

Vo štvrtok, 30. apríla bola slávnostne otvorená predajňa regionálnych produktov a zároveň turistická informačná kancelária v meste Myjava. V malej predajni si môžu návštevníci zakúpiť regionálne produkty ocenené certifikovanou značkou KOPANICE regionálny produkt.

Regionálnou značkou - KOPANICE regionálny produkt - sa môžu pochváliť miestni výrobcovia, producenti a poskytovatelia služieb, vytvárajúci hodnoty, ktoré sú pre región charakteristické a majú v ňom svoju tradíciu. Ide o podnikateľov a firmy, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území pôsobnosti MAS Kopaničiarsky región (Brestovec, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Bzince pod Javorinou, Hrachovište, Hrašné, Chvojnica, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, Lubina, Myjava, Podkylava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava, Stará Turá, Vaďovce, Višňové, Vrbovce, Podbranč, Prašník, Sobotište).

Držiteľmi regionálnej značky sa stalo 19 výrobkov. Napr. včelí med, myjavská buchtička, oškvarkový pagáčik, sušené ovocie a huby, originálne mäsové výrobky, bio kravské mlieko vo fľašiach z Poriadia, pestovateľské pálenice z Jablonky a Brestovca, ale aj paličkovaná tylová čipka či Penzión Holotéch víška s tradičnou ľudovou architektúrou a ponukou jedál slovenskej a regionálnej kuchyne. Sortiment bude časom doplnený o ďalšie produkty a služby, ktoré regionálnu značku môžu získať v tomto roku.

Okrem prestížneho ocenenia svojho produktu či služby získali nositelia regionálnej značky marketingovú podporu z KR – MAS hlavne prostredníctvom materiálov i na pripravovanom webovom portály. Svoje produkty, môžu predávať prostredníctvom predajne regionálnych produktov a TIK, ktorá sa nachádza v KD Samka Dudíka v Myjave.

Cieľom projektu je oživenie značky „KOPANICE regionálny produkt“. Podpora miestnej ekonomiky, zvýšenie odbytu miestnych vysoko kvalitných výrobkov a služieb, zachovanie a udržanie tradícií, kultúrnych hodnôt územia, charakteru vidieckej krajiny a podpora využívania miestnych zdrojov, potenciálu a surovín.

Značka, ktorej logo je modrá dvojslivka, bude prispievať k rozvoju trvalo udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom poskytovania hodnotnejšieho zážitku pre návštevníkov vo vidieckom cestovnom ruchu. Návštevníkovi v cestovnom ruchu bude značka slúžiť na to, aby rozpoznal kvalitné miestne produkty a služby, ich jedinečnosť, ako aj jedinečnosť regiónu.

Projekt udeľovania regionálnej značky a otvorenie predajne je výsledkom aktivít Miestnej akčnej skupiny Kopaničiarsky región.

Web: www.kopaniciarskyregion.sk