Jánošík v ľudovom umení

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, Terchová

GPS: N49°15'32'' E19°1'45''

Miesto konania: Terchová

Termín konania: 21.7.2015 - 30.8.2015

Typ podujatia: iné podujatie

Námetom výstavy s názvom Jánošík v ľudovom umení je jánošíkovská tematika a tradícia, ktorá na Slovensku pretrváva už takmer tri storočia v nepretržitej kontinuite mnohých folklórnych, literárnych a výtvarných žánrov.

Zrodila sa z prirodzenej ľudskej túžby po lepšom živote, sociálnej spravodlivosti, morálnych hodnotách či normách. Na dlhú dobu bola jánošíkovská tradícia doménou ľudového výtvarného umenia, až neskôr sa vyvíjala paralelne s umením profesionálnym.

Cez ľudový výtvarný prejav, nepodliehajúci normám, prostý ľud vyjadroval svoj vzťah k Jánošíkovi ako k hrdinovi, ktorý stojí na strane chudobných a tiež interpretoval svoje predstavy o jeho domnelom výzore či skutkoch. Výstava bude sprístupnená od 21. júla do 30. augusta v priestore galérie Obecného úradu v Terchovej nad expozíciou Považského múzea v Žiline s názvom Jánošík a Terchová. Bude súčasťou prehliadky expozície Jánošík a Terchová.

Miesto konania: Priestor galérie nad expozíciou Jánošík a Terchová v Obecnom úrade v Terchovej.

Zdroj: Považské múzeum v Žiline

Web: www.pmza.sk