Horná Orava

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Námestovo, Zákamenné

GPS: N49°22'40'' E19°12'24''

Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava ležiacej na severe Slovenska dominuje majestátna Babia hora. Jej súčasťou sú husté lesy, vlhké rašeliniská, rázovité dediny i Oravské more čiže vodná nádrž Orava.

CHKO Horná Orava vznikla v roku 1979 a v súčasnosti dosahuje rozlohu 58 738 ha. Správa CHKO sídli v Námestove.

Osobitosť CHKO spočíva v tom, že okrem lesnej krajiny zahŕňa aj pôsobivú sídelnú a poľnohospodársku krajinu a vodnú nádrž Orava, na ktorej hniezdi mnoho vzácnych druhov vtákov.

Horské časti CHKO sú husto zalesnené. Veľkú časť lesov však tvoria smrekové monokultúry. Zachovalé zvyšky pôvodných lesných porastov, aké rastú napríklad na svahoch Babej hory a Pilska sú chránené.

Špecifickým fenoménom Hornej Oravy sú rašeliniská. Nikde inde na Slovensku nie sú vyvinuté v takom rozsahu. Rašeliniská vrchoviskového typu sa vyskytujú v tzv. boroch. Mnohé z nich v minulosti odvodnili, aby mohli z nich vyťažiť bohaté ložiská rašeliny.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA

Web: Horná Orava