Expozícia Oravskej lesnej železnice

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Námestovo, Zákamenné

GPS: N49°23'8'' E19°9'41''

Oravské múzeum vybudovalo v zrekonštruovanom prevádzkovom objekte expozíciu Oravskej lesnej železnice a Oravského komposesorátu a teší sa na každého,  kto príde do tohto nádherného kúta Slovenska za príjemne stráveným časom a novými zážitkami.

Vstupná miestnosť je venovaná historickému kontextu vzniku a fungovania Oravskej lesnej železnice, obsahuje úvodný informačný panel s textom a fotografiami.

V hlavnej vitríne na boku prvej miestnosti sú inštalované modely lesných dopravných prostriedkov z epochy pred vznikom lesných železníc: priehrada, plte, drevené mosty, model horárne a ako exponáty sú vystavené pracovné nástroje na prácu s drevom.

Dominantnou pamiatkou v druhej vitríne je model úvratí, ktoré zaisťujú lesnej železnici miesto v dejinách techniky. Okolo modelu sú umiestnené návestia a informačná tabuľa z lesnej železnice, ako aj drevené makety na výrobu foriem, z ktorých sa odlievali súčiastky na koľajové vozidlá.

Samostatný celok predstavuje masívny štipák, ktorý slúžil na manipuláciu s guľatinou.

Záverečná miestnosť zachytáva dejiny a súčasnosť Oravskej železnice. Pri okne sa nachádza inštalácia dvoch drevorubačov pri práci v lese. Sú to figuríny vybavené dobovým pracovným oblečením a remeselníckymi nástrojmi, používanými pri lesnej ťažbe.

Expozícia je doplnená troma vitrínami. V prvej z nich sa nachádzajú dobové komunikačné prostriedky na lesnej železnici: telefón, baterky, lampáše. Druhá je venovaná Oravskému komposesorátu. Tretia vitrína  obsahuje protokoly zo stavby lesnej železnice.

Autor: PhDr. Martin Chmelík

Zdroj: Oravské múzeum