Synagóga v Žiline

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, Žilina

GPS: N49°13'24'' E18°44'40''

Modlitebňu židovskej ortodoxnej komunity postavili podľa projektov neznámeho autora v roku 1927.

Synagóga je vkomponovaná do uličnej zástavby. Objekt tvorí modlitebňa, zadný trakt a veranda, na ktorú sa vystupuje schodiskom. Na východnej stene modlitebne je umiestnený áron hakodeš -  svätostánok, v ktorom sú uložené zvitky Tóry. V interiéri sa zachoval pôvodný mobiliár.
Ženskú časť modlitebne oddeľuje drevená mreža – mechica.

V zadnom priestore je expozícia židovského múzea, ktorá prezentuje judaiká žilinskej komunity, ukážky náboženskej literatúry i dokumenty z predvojnových aktivít  obce.

V suteréne sa nachádzal rituálny kúpeľ – mikve. V súčasnosti je využívaný ako obchodné priestory.

Zdroj: Múzeum židovskej kultúry, Bratislava