Od Mariánskeho námestia za drotármi (Žilina)

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, Žilina

GPS: N49°13'18'' E18°44'31''

Východiskový a cieľový bod: Mariánske námestie
Trasa: Mariánske námestie - Námestie A. Hlinku - Budatín - Námestie A. Hlinku - Mariánske námestie

Prechádzku za historicko-umeleckými pamätihodnosťami Žiliny možno začať na Mariánskom námestí, ktoré sa pekne zachovalo aj s arkádami. V strede námestia stojí barokový mariánsky stĺp so sochou Immaculaty postavený v roku 1738 na počesť ukončenia procesu rekatolizácie.

Jednou z architektonických dominánt námestia je barokový Kostol sv. Pavla Apoštola s dvoma vežami a kláštor jezuitov z polovice 18. storočia. Susednému Námestiu A. Hlinku zase dominuje rímskokatolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice a vedľa stojaca Burianova veža, jedna z najstarších renesančných zvoníc na Slovensku. Oplatí sa vystúpiť na jej ochodzu, z ktorej je prekrásny výhľad na strechy a uličky historického jadra Žiliny a na panorámu okolitých pohorí.

Naše kroky potom smerujú ku hradu Budatín ležiacom na sútoku riek Váh a Kysuca.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA