Bábkové divadlo Žilina

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, Žilina

GPS: N49°13'18'' E18°44'31''

Bábkové divadlo Žilina je najstaršie profesionálne bábkové divadlo na Slovensku. V roku 2015 oslávuje 65 rokov existencie.

Velký kus nadšenia ale aj naivnej odvahy z nepoznaného sa spája s chvílou, ked skupina ochotníkov zoskupených okolo žilinského bábkara Teodora Zvaru prešla do existencne neistých podmienok rodiaceho sa profesionálneho bábkarstva na Slovensku. Stalo sa tak 1. septembra 1950 a Žilincania boli prví.

Ochotníci z bábkového divadla Radost v Žiline prešli pod administratívne krídla vtedajšieho domáceho cinoherného Krajového divadla pacujúcich a zacali pôsobit pod názvom Bábková scéna Krajového divadla pracujúcich.

Takáto fúzia však aj po niekolkých rokoch spolunažívania prinášala bábkarom mnohé vážne problémy. Prejavovali sa najmä pri rozdelovaní spolocných financií, kedy sa obycajne ukázalo, že „košela bola bližšia ako kabát.“

Na základe všeobecnej nespokojnosti a nátlaku bábkarov sa súbor napokon osamostatnil a 1. apríla 1961 vzniklo Bábkové divadlo Žilina. Tento názov nesie divadlo dodnes.