Cyrilometodské dni

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, Terchová

GPS: N49°15'28'' E19°1'53''

Miesto konania: Terchová

Termín konania: 2.7.2019 - 5.7.2019

Typ podujatia: divadelný festival, folklórne podujatie, gastronomické podujatie, náboženské podujatie, trh, jarmok, výstava, TOP podujatie, multižánrový festival, podujatie pre deti, koncert, podujatie pre mladých, hudobné podujatie

Rázovitá obec Terchová po roku opäť hostí Cyrilometodské dni, ktoré sa uskutočnia od 2. do 5. júla. Na počesť nadčasového odkazu byzantskej misie svätých Cyrila a Metoda sa koná už ich 30. ročník.

V Terchovej sa nachádza najväčší kostol na Slovensku zasvätený solúnskym bratom a spolupatrónom Európy sv. Cyrilovi a Metodovi. Práve v tejto obci v lone nádhernej prírody začali v roku 1990 ako prví s oslavami na počesť vierozvestcov.

Na jubilejné XXX. pokračovanie podujatia organizátori znova pripravili zaujímavý program, v ktorom okrem duchového pokrmu dostane široký priestor vážna, sakrálna i etnická hudba, divadlo, folklór a výtvarné umenie. Kvalitní domáci aj zahraniční umelci sú zárukou, že prítomní diváci si odnesú silné emócie a zážitky.

Hlavným organizátorom je obec Terchová v spolupráci s ďalšími partnermi. Podujatie je tento rok venované 1150. výročiu úmrtia sv. Cyrila a 70. výročiu posviacky Kostola svätých Cyrila a Metoda v Terchovej. Čestným hosťom tohtoročných Cyrilometodských dní v Terchovej bude ochridský a macedónsky arcibiskup Stefan.

Slávnosti na počesť svätých Cyrila a Metoda už tradične štartujú bohaté kultúrne leto v Terchovej. Začiatkom júla sa Terchová opäť stane pútnickým centrom, kde na všetkých bude čakať bohatý liturgický, ale taktiež kultúrny program. Duchovný program aj tento rok dopĺňajú sprievodné podujatia, napríklad divadelné predstavenia, prezentácia knižnej publikácie či výstava rodiny Trizuljakovcov obrazov. Vernisáž výstavy sa bude konať v Terchovskej galérii umenia v budove obecného úradu v utorok 2. júla o 16:00.

V stredu 3. júla po medzinárodnom odbornom seminári o odkaze cyrilo-metodského posolstva v Terchovej tiež slávnostne uvedú knižnú publikáciu vydanú pri príležitosti XXX. ročníka podujatia. Vo štvrtok 4. júla sa okrem už udomácnenej gréckokatolíckej liturgie svätého Jána Zlatoústeho uskutoční Krížová cesta na Vrch Oravcové, po nej sa veriaci zídu v kostole zasvätenému vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi. Večer sa v programe najmä pre deti predstaví Detská Dramatická Družina Terchovského národného divadla s inscenáciou Kubo od Jozefa Hollého.

Najbohatší program čaká návštevníkov na sviatok svätých Cyrila a Metoda, teda v piatok 5. júla. Návštevníkov čakajú dve rímskokatolícke bohoslužby v kostole svätých Cyrila a Metoda a po procesii veriacich za sprievodu miestnej ľudovej hudby jedna aj na Vrchu Oravcové. Popoludní sa na námestí Andreja Hlinku uskutoční kultúrny program Muzika nás spája, v ktorom sa predstavia Spojené muziky terchovské či Detský folklórny súbor Zázrivček. Záverečný galakoncert Cyrilometodských dní v Terchovej bude hostiť kostol sv. Cyrila a Metoda. Prestaví sa v ňom Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a sólisti. Hudobný program bude tvoriť jedno z najznámejších diel Štefana Németha-Šamorínskeho. V kostolných kulisách tak zaznie Bratislavská omša.

Cyrilometodské dni sú neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho leta v Terchovej. Každoročné oslavy venované slovanským vierozvestcom, ktorým je zasvätený tunajší kostol, sa konajú vždy za prítomností najvyšších cirkevných hodnostárov rímskokatolíckej Žilinskej diecézy. Podujatie je bohaté na liturgický, ale i kultúrny program. Je rozdelené do niekoľkých dní, počas ktorých je pre veriacich pripravené plné duchovné vyžitie. Vyvrcholením osláv sv. Cyrila a sv. Metoda je každoročná rímskokatolícka bohoslužba na vrchu Oravcové.

Web: Cyrilometodské dni

Videogaléria