Hrad Devín 1913 – 2013 – Sto rokov archeologického výskumu

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'45'' E17°6'26''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 5.12.2013 - 23.2.2014

Typ podujatia: výstava

Múzeum mesta Bratislavy – srdečne pozýva na aktuálnu výstavu Hrad Devín 1913 – 2013 – Sto rokov archeologického výskumu, ktorá sa uskutoční vo Výstavnej sieni MMB v Starej radnici v Bratislave v dňoch od 5. decembra 2013 – 23. februára 2014.

Cieľom výstavy je priniesť prierez archeologickej činnosti na hrade Devín v priebehu 100 ročnej tradície výskumu. Výstava dvoch vyššie uvedených autoriek je zároveň spomienkou na osobnosti, ktoré sa na výskumoch v rokoch 1913 – 2013 podieľali a odhalili pre ďalšie generácie významné kultúrno-historické dedičstvo. Zároveň ukazuje najvýznamnejšie archeologické nálezy z rôznych historických dôb, ktoré sa počas výskumu našli.

 Keby sme písali pomyslené curriculum vitae Devína, zistili by sme, že všetky významné historické etapy sa uvedenej pamiatky dotkli. Preto je jeho význam taký dôležitý a cenný aj z hľadiska štúdia odbornej, ale aj laickej verejnosti. Autorka, Mgr. Katarína Harmadyová, PhD. v úvode výstavy píše: „Hrad Devín patrí k najvýznamnejším archeologickým lokalitám v strednej Európe. Vďaka svojej strategickej polohe nad sútokom Dunaja a Moravy bol osídlený takmer nepretržite od kamennej doby do novoveku. Devín spájali so vzdialenými krajinami obchodné cesty – Jantárová a Podunajská, ktoré sa tu križovali. Prelínanie rôznych kultúrnych vplyvov tak umožnilo vznik pôsobivého miesta, kde sa často nachádzajú unikátne archeologické nálezy. V roku 1913 sa uskutočnili na hrade Devín prvé výkopy. Trvali síce iba päť dní, ale boli začiatkom archeologického výskumu, ktorý na tejto lokalite trvá dodnes. Nálezy z hradu Devín do roku 1956 sú uložené v Archeologickom múzeu SNM okrem tých, ktoré boli v roku 1944 zničené pri bombardovaní Bratislavy. Nálezy z výskumov po roku 1965 sa nachádzajú v Múzeu mesta Bratislavy. V roku 1961 bol hrad Devín vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Tým vznikla aj potreba pamiatkovej úpravy areálu, podmienená realizáciou systematického archeologického výskumu. Ten sa začal v roku 1965 a trvá takmer nepretržite dodnes. Od roku 1985, keď bol hrad Devín oficiálne sprístupnený verejnosti, navštívili ho viac ako 2 milióny návštevníkov z domova i zahraničia."
 

Zdroj: BSK

Web: www.muzeum.bratislava.sk